تبیان، دستیار زندگی
ای رسول خدا ما گوشت را دوست داریم و خانه های مان از آن خالی نیست ، این سخن چگونه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

غیبت و كبر
غیبت و کبر

الصدوق قال: حدّثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانى رضى الله عنه قال: حدّثنا علىّ بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه عن علىّ بن معبد عن الحسین بن خالد عن علىّ بن موسی الرضا عن أبیه موسی بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمّد علیهم السلام، أنّه قال: إنّ الله تبارك و تعالی لَیُبغض [البیتَ] اللّحِم و اللّحم السمین، فقال له بعض أصحابه: یا بن رسول الله إنّا لَنحبّ اللّحم و ما تخلو بیوتنا منه، فكیف ذلك؟ فقال علیه السلام‏: لیس حیث تذهب، إنّما البیت اللّحِم الّذى تُؤكل فیه لُحوم الناس بالغِیبة، و أما اللّحِم السمین فهو المتجبّر المتكبّر المختال فى مشیه.

* * *

غیبت و كبر

صدوق گوید: احمد بن زیاد بن جعفر همدانی(رض) ما را چنین حدیث گفت كه علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش، از علی بن معبد، از حسین بن خالد، از علی بن موسی الرضا، از پدرش موسی بن جعفر، از پدرش جعفر بن محمد(ع ) نقل كند كه حضرتش فرمود: خداوند تبارك و تعالی خانه پرگوشت و شخص گوشتی فربه را مورد بغض دارد، یكی از اصحاب آن حضرت گفت: ای رسول خدا ما گوشت را دوست داریم و خانه های مان از آن خالی نیست ، این سخن چگونه است؟

حضرتش(ص ) فرمود: آن گونه كه تو پنداری، نیست، خانه پرگوشت سرایی است كه در آن با غیبت گوشت مردم خورده شود، و شخصِ گوشتیِ فربه آن است كه كبر ورزد و بزرگی فروشد و در راه رفتن غرور نماید.


منبع حدیث : عیون اخبار الرضا 1/ 314

بخش حریم رضوی