تبیان، دستیار زندگی
 انرژی باد
انرژی باد
انرژی باد
انرژی باد از چه نوعی است؟ آیا می توان از این انرژی استفاده كرد و بوسیله آن كار انجام داد؟ ...
انرژی موج دریا
انرژی موج دریا
انرژی موج دریا
چنین نیروگاههایی به صورت شناور ساخته می شوند تا بتوانند به راحتی با موج بالا و پائین بروند. این مولدها با هر بار نوسان می توانند مقداری انرژی الكتریكی تولید نمایند. ...
انرژی هسته ای
انرژی هسته ای
انرژی هسته ای
نیروگاه هسته ای چیست و بر چه اساسی كار می كند؟ مزایا و معایب نیروگاه هسته ای چیست؟ آیا انرژی هسته ای بر محیط زیست اثری دارد؟ ...
 گاز
گاز
گاز
گاز به عنوان سوخت فسیلی در بعضی از نیروگاهها استفاده می شود. چرا نیروگاهها از سوخت گازی استفاده می كنند؟ مصرف گاز چه اثراتی بر محیط زیست می گذارد؟ ...
 نفت
نفت
نفت
اولین قدم در راه كشف نفت، جستجو در لایه های عمیق زیرزمین می باشد. ...
منابع انرژی
منابع انرژی
منابع انرژی
منظور از انرژی تجدیدپذیر ، منابع انرژی هستند كه مصرف انرژی ازآنها باعث اتمام آنها و یا اتمام ذخایر آنها نمی شود. (مثل انرژی خورشیدی ...)
انرژی نورانی
انرژی نورانی
انرژی نورانی
در روزهای آفتابی وقتی در آفتاب هستیم احساس گرما می كنیم ولی اگر به سایه برویم از گرما كاسته می شود. آیا این مطالب دلالت بر انرژی بودن نور می كند؟ ...
انرژی امواج رادیویی
انرژی امواج رادیویی
انرژی امواج رادیویی
وقتی الكترون در ناحیه ای به نوسان درآید امواج رادیویی تولید می گردد. تفاوت امواج رادیویی در بسامد (یا طول موج) آن می باشد و این امر باعث تفاوت در كاربرد این نوع امواج می گردد. ...
انرژی الكتریكی
انرژی الكتریكی
انرژی الكتریكی
همانطور كه می دانید بسیاری از وسایل خانگی با برق كار می كنند. چه ویژگی در وسایل زیر باعث می شود كه ما اعتقاد داشته باشیم برق انرژی دارد؟ ...
گرما
گرما
گرما
آیا می توان ارتباط نزدیكتری بین مفهوم انرژی وانرژی گرمایی مشاهده نمود؟ ...
انرژی درونی
انرژی درونی
انرژی درونی
اگر با دقت سیستم های مكانیكی را مطالعه کنیم یا برای مدت طولانی حركت آنها را بررسی كنیم، مشاهده می كنیم كه قانون بقای انرژی نقض می شود. ...