تبیان، دستیار زندگی
نقش تربیتی و اجتماعی هجرت و جهاد
نقش تربیتی و اجتماعی هجرت و جهاد
نقش تربیتی و اجتماعی هجرت و جهاد
جهاد یعنی درگیری حتی در تعبیر معنوی آنکه جهاد با نفس است. انسان با موانع و مشکلات روبرو می‌شود. آیا انسان باید همیشه اسیر و زبون موانع باشد؟ نه، همین طور که انسان نباید اسیر و زبون محیط خود باشد، اسیر و زبون موانع نیز نباید باشد، ای انسان تو برای این آفری
قرائت‌های درست و نادرست از هجرت و جهاد
قرائت‌های درست و نادرست از هجرت و جهاد
قرائت‌های درست و نادرست از هجرت و جهاد
اگر ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که ایمانمان در خطر است، ایمان جامعه ما در خطر است، اسلام ما در خطر است. امر دایر است که ما از بیان شهر و خانه و لانه، و ایمان یکی را انتخاب کنیم، یا در خانه و لانه‌ی خودمان بمانیم و ایمانمان از دست برود (یا ایمان دیگران به
فرق بین بزرگان و بزرگواران
فرق بین بزرگان و بزرگواران
فرق بین بزرگان و بزرگواران
جمله‌ای است از پیغمبر اکرم، فرمود: انی بعثت لاتمم مکار الاخلاق ..... من مبعوث شدم که اخلاقی را تکمیل کنم که در آن روح مکرمت هست، یعنی اخلاق بزرگواری، اخلاق آقایی اما نه آقایی به معنای آن سیادتی که بر دیگری مسلّط بشوم، بلکه آقایی ای که روح من آقا باشد و از
عبادت و بندگی برای تربیت و بالندگی
عبادت و بندگی برای تربیت و بالندگی
عبادت و بندگی برای تربیت و بالندگی
اسلام دینی است که نؤمن ببعض و نَکَفُر بِبَعض. بر نمی‌دارد نمی‌شود انسان عبادت اسلام را بگیرد ولی اخلاق و مسائل اجتماعیش را نگیرد... قرآن هر جا که می‌گوید اقیموالصلوة پشت سرش می‌گوید آتُوا الزّکاة. ... اگر می‌گوید یقیمون الصلوة پشت سرش می‌گوید یؤتون الزکاة