تبیان، دستیار زندگی
لطف الله فروزنده درباره دورکاری، ادغام وزارتخانه ها، تعدیل نیرو و بانکداری الکترونیک می گوید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دورکاری حذف نشده است


لطف الله فروزنده درباره دورکاری، ادغام وزارتخانه ها، تعدیل نیرو و بانکداری الکترونیک می گوید

دورکاری

لطف الله فروزنده معاون رئیس جمهور درحاشیه بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی به موضوع دورکاری وزارتخانه‌ها اشاره کرد و افزود: ادغام وزارتخانه‌ها وحذف فعالیت‌های موازی، کاهش نیروی انسانی بدون تعدیل دنبال می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: در حال حاضر در حد 15 الی 20 درصد در دستگاه‌ها دورکاری انجام شده اما برخی از وزارتخانه‌های ادغامی مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک فراخوانی را داده است که بتواند ساماندهی جدیدی را برای دورکاران خود انجام دهد.

وی ادامه تصریح کرد: دورکاری به قوت خود باقی است و مشاغل قابل دورکاری نیز شناسایی می‌شوند و در این زمینه برنامه ریزی صورت می‌گیرد.

فروزنده از شناسایی 700 فرایند در راستای تحقق دولت الکترونیک خبر داد و افزود: فرآیندهای نظام بانکی با توجه به اینکه با قشر مردم سر و کار دارد باید اصلاح شود.

وی افزود: دورکاری و بانکداری مجازی در راستای دولت الکترونیک را باید جدی گرفت و بانک‌ها باید نیاز به شعب فیزیکی خود را کاهش دهند.

دورکاری و بانکداری مجازی در راستای دولت الکترونیک را باید جدی گرفت و بانک‌ها باید نیاز به شعب فیزیکی خود را کاهش دهند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با تاکید بر لزوم جدی گرفتن عدم تمرکز در نظام اداری کشور افزود: باید هر کاری که قابلیت انجام توسط مردم را دارد، توسط مردم انجام شود، همچنین باید فضای رقابت برای انجام کار‌ها ایجاد شود.

دورکاری

فروزنده با اشاره بر بومی کردن ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش نظام بانکی یاد آور شد: این ماده مبنای قانونی نیز دارد که برای مسئولیت پذیر بودن مدیران اداری کشور است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور توانمندسازی نیروی انسانی را در بخش نظام اداری و تحول موثر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 65 درصد نیروهای اداری کشور دارای مدارک کار‌شناسی به بالا هستند، بنابراین باید برنامه آموزشی مشخصی را برای آن‌ها تدوین کنیم.

وی در باره نقش و اهمیت بانکداری اسلامی و مزایای آن در کشور، تصریح کرد: باید همه حرکت‌های بانکی به سمت تولید باشد اگر بانک‌ها صرفا به منافع مادی فکر کنند و نگاه به سود ویژه داشته باشند نمی‌توانند در خدمت کشور باشند و همین امر چالش جدی برای کشور ایجاد می‌کند.

فروزنده در ادامه یاد آور شد: در حال حاضر بانک‌ها در بخش تولید، اشتغال و عدالت باید در برنامه‌ها دیده شوند از این رو اگر نظام بانکی ارزش محور باشد و در خدمت تولید کار کند باید نظام اداری مناسب با آن طراحی شود.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه هم اکنون در شهر تهران 4 هزار و 300 ساختمان اداری برای دستگاه‌های مختلف وجود دارد تصریح کرد: اگر این ساختمان‌ها را بفروشیم و حتی 5 درصد آن را به کارکنان بدهیم، باز هم حداقل 15 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌شود.

باید همه حرکت‌های بانکی به سمت تولید باشد اگر بانک‌ها صرفا به منافع مادی فکر کنند و نگاه به سود ویژه داشته باشند نمی‌توانند در خدمت کشور باشند

فروزنده با بیان اینکه باید چشم اندازمان در نظام بانکداری کاملا در راستای دولت الکترونیک شود افزود: برای تحقق دولت الکترونیک چند الزام از جمله ایجاد فرآیند‌ها وجود دارد.

معاون رئیس جمهور در ادامه یاد آور شد: تا زمانی که فرآیند‌ها ایجاد نشود و زمان و مراحل انجام کار‌ها کاهش نیابد نمی‌توانیم امیدی به تحقق دولت الکترونیک داشته باشیم.

بخش اقتصاد تبیان


منبع : ایلنا