تبیان، دستیار زندگی
همه اعضای خانواده و اعضای جامعه و خصوصا خود زن امین امانت الهی هستند. زن به عنوان امین حق‏الله از نظر قرآن مطرح است، یعنی این مقام را و این حرمت و حیثیت را خدای سبحان كه حق خود اوست، به زن داده و فرموده: این حق مرا تو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حیثیت زن برای کیست؟


همه اعضای خانواده و اعضای جامعه و خصوصا خود زن امین امانت الهی هستند. زن به عنوان امین حق‏الله از نظر قرآن مطرح است، یعنی این مقام را و این حرمت و حیثیت را خدای سبحان كه حق خود اوست، به زن داده و فرموده: این حق مرا تو به عنوان امانت حفظ كن. آن‌گاه جامعه به صورتی در می‏آید كه شما در ایران می‏بینید.

حجاب

آیت‌الله جوادی آملی به شبهات موجود پیرامون حجاب پاسخ داد و با تبیین فلسفه حجاب از دیدگاه قرآن كریم، حرمت و حیثیت زن را حق و امانتی الهی توصیف كرد.

«شبهه‏ ای كه در ذهنیت بعضی افراد هست، این است كه خیال می‏كنند حجاب برای زن محدودیت و حصاری است كه خانواده و وابستگی به شوهر برای او ایجاد كرده است و بنابراین حجاب نشانه ضعف و محدودیت زن است.

راه حل این شبهه و تبیین حجاب در بینش قرآن كریم این است كه زن باید كاملا درك كند كه حجاب او تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف‏نظر كردم. حجاب زن مربوط به مرد نیست تا مرد بگوید من راضی‌ام. حجاب زن مربوط به خانواده نیست تا اعضای خانواده رضایت بدهند. حجاب زن، حقی الهی است؛ لذا می‏بینید در جهان غرب و كشورهایی كه به قانون غربی مبتلا هستند اگر زن همسرداری آلوده شد و همسرش رضایت داد، قوانین آنها پرونده را مختومه اعلام می‏كند اما در اسلام این چنین نیست. حرمت زن نه اختصاص به خود زن دارد، نه شوهر و نه ویژه برادر و فرزندان اوست. همه اینها اگر رضایت بدهند، قرآن راضی نخواهد بود، چون حرمت زن و حیثیت زن به عنوان حق‏الله مطرح است و خدای سبحان زن را با سرمایه عاطفه آفرید كه معلم رقت باشد و پیام عاطفه بیاورد. اگر جامعه‏ای این درس رقت و عاطفه را ترك كرد و به دنبال غریزه و شهوت رفت، به همان فسادی مبتلا می‏شود كه در غرب ظهور كرده است؛ لذا كسی حق ندارد بگوید من به نداشتن حجاب رضایت دادم. از اینكه قرآن كریم می‏گوید هر گروهی اگر راضی هم باشند شما حد الهی را در برابر آلودگی اجرا كنید، معلوم می‏شود عصمت زن، حق‏الله است و به هیچ‌كسی ارتباط ندارد.

حجاب او تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف‏نظر كردم. حجاب زن مربوط به مرد نیست تا مرد بگوید من راضی‌ام. حجاب زن مربوط به خانواده نیست تا اعضای خانواده رضایت بدهند. حجاب زن، حقی الهی است

قهرا همه اعضای خانواده و اعضای جامعه و خصوصا خود زن امین امانت الهی هستند. زن به عنوان امین حق‏الله از نظر قرآن مطرح است، یعنی این مقام را و این حرمت و حیثیت را خدای سبحان كه حق خود اوست، به زن داده و فرموده: این حق مرا تو به عنوان امانت حفظ كن. آن‌گاه جامعه به صورتی در می‏آید كه شما در ایران می‏بینید. جهان در برابر ایران خضوع كرده است زیرا در مساله جنگ تا آخرین لحظه صبر كرد و كاری كه برخلاف عاطفه و رقت و رافت و رحمت باشد، انجام نداد؛ با اینكه دشمنان او از آغاز، حمله به مناطق مسكونی، كشتار بی‏رحمانه بی‌گناهان و غیر نظامی‏ها را مشروع كردند.

حجاب

جامعه‏ای كه قرآن در آن حاكم است، جامعه عاطفه است و سرش این است كه نیمی از جامعه را معلمان عاطفه به عهده دارند و آن مادرها هستند. چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه بدانیم و چه ندانیم اصول خانواده درس رافت و رقت می‏دهد و رافت و رقت در همه مسائل كارساز است.

بنابراین در هر بخشی و هر بعدی از ابعاد برای سیر به مدارج كمال بین زن و مرد تفاوتی نیست؛ منتها باید اندیشه‏ها قرآن‏گونه باشد، یعنی همان‌گونه كه قرآن بین كمال و حجاب و اندیشه و عفاف جمع كرد، ما نیز در نظام اسلامی بین كتاب و حجاب جمع كنیم. یعنی عظمت زن در این است كه: «أن لا یرین الرّجال ولا یراهنَّ الرّجال ـ نبینند مردان نامحرم را و مردان نیز آنان را نبینند.»

جامعه‏ای كه قرآن در آن حاكم است، جامعه عاطفه است و سرش این است كه نیمی از جامعه را معلمان عاطفه به عهده دارند و آن مادرها هستند. چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه بدانیم و چه ندانیم اصول خانواده درس رافت و رقت می‏دهد و رافت و رقت در همه مسائل كارساز است

قرآن كریم وقتی درباره حجاب سخن می‏گوید، می‏فرماید: حجاب عبارتست از احترام گزاردن و حرمت قائل شدن برای زن كه نامحرمان او را از دید حیوانی ننگرند؛ لذا نظر كردن به زنان غیر مسلمان را بدون قصد تباهی جایز می‏داند و علت آن این است كه زنان غیر مسلمان از این حرمت بی‏بهره‏اند.

حال اگر كسی از تشخیص اصول ارزشی عاجز باشد، ممكن است ـ معاذالله ـ حجاب را یك بند بداند و حال اینكه قرآن كریم وقتی مساله لزوم حجاب را بازگو می‏كند، علت و فلسفه ضرورت حجاب را چنین بیان می‏فرماید: «ذلك أدنی أن یعرفن فلا یؤذین ـ برای اینكه شناخته نشوند و مورد اذیت واقع نگردند.» چراكه آنان تجسم حرمت و عفاف جامعه هستند و حرمت دارند.

بخش خانواده ایرانی تبیان

منبع : تابناک

مطالب مرتبط :

حجاب،قانونی فرای مرزهای ما

لباس های نگاه شکن

رمز جذابیت و محبوبیت زن

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.