تبیان، دستیار زندگی
نسبت به گسترش جریان کوته اندیشی در ورزش ایران ، نخبگان جامعه ورزش یک به یک حذف یا استحاله می شوند. رسانه های ورزشی یکی از عوامل نازل شدن سطح مباحث مطرح در حوزه ورزش ایران هستند . امیر حاج رضایی مربی و کارشناس فوتبال که پیرام...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گفتگو با امیر حاج رضایی

نسبت به گسترش جریان کوته اندیشی در ورزش ایران ، نخبگان جامعه ورزش یک به یک حذف یا استحاله می شوند. رسانه های ورزشی یکی از عوامل نازل شدن سطح مباحث مطرح در حوزه ورزش ایران هستند .

امیر حاج رضایی مربی و کارشناس فوتبال که پیرامون فقر، مباحث تئوریک و سطح نازل بحثهای رایج در ورزش با سرویس اجتماعی خبرگزاری ورزشی ایران (ایپنا) گفت و گو می کرد ، افزود : انتقال مفاهیم به مخاطب ،  یک هنر است و درست رساندن آن از مجرای سالم ، یک علم .

مخاطبین ورزش از طریق رسانه ها کانالیزه می شوند و در این بین آنها برای حفظ حیات اقتصادی خود ، آسان پذیری و حاضری خوری را به جامعه تزریق می کنند .

وی با تاکید بر نقش دولت در تغییر این وضعیت گفت : تاکنون چند بار فصلنامه یا ماهنامه های وزین علمی و ورزشی پا به عرصه گذاشته اند ، اما با واکنش های منفی و عدم فروش مواجه شده و پس از چند شماره متوقف شده اند . من فکر می کنم دولت با نگاه غیر انتفاعی باید به حل این وضعیت کمک کند .

حاج رضایی در پاسخ به این پرسش که مسائل اصلی و ریشه ای ورزش باید در کجا بررسی شوند ، پاسخ داد : البته این کار به یک عزم ملی نیاز دارد.

در ابتدا باید بدانیم انجام این حرکت به دلیل ایجاد تغییر درعادات قدیمی ، با مقاومت مواجه خواهد شد . اما به هر حال این حرکتی است که باید از دانشگاه شروع شود و متن جامعه ورزش ما را تحت تاثیر خود قرار دهد .

این کارشناس و نظریه پرداز ورزشی ، پیرامون چشم انداز آتی جامعه ورزش به لحاظ مباحث نظری و علمی گفت : من اصولاً آدم تلخ اندیشی هستم ، به همین لحاظ فکر می کنم با ادامه این روند کم کم نخبگان به صفر خواهند رسید ، زیرا نامهربانی ها و عدم درک این قشر دلسوز ادامه دارد . گر چه رسم عاشقی آن است که تا آخر باید ایستاد . چه بسا کسانی که نیم قرن ناملایمات ورزش را تحمل کرده اند . عاشق را از این در بیرون کنی ، از در دیگر می آید واین تنها امید ماست . حاج رضایی که در حاشیه سمینار اخلاق در آکادمی ملی المپیک گفت و گو کرد ، همچنین پیرامون این همایش گفت : این گونه کارها می تواند در ارتقای سطح مباحث ورزشی ما کمک کند ، البته اهداف همایش با یک روز جمع شدن دور هم محقق نخواهد شد و بایستی راههای فرهنگی فراوان دیگری که وجود دارد را نیز مورد استفاده قرار داد .