تبیان، دستیار زندگی
به جهنم خوش آمدید! دنیایی بدون هیچ روزنه امید که شیطان پرستان برای ...شما ترسیم می کنند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلیپ های ویژه عرفانهای نوظهور 

سراب و جلوه گری ادیان جدید(مصاحبه اختصاصی تبیان با دکتر ادبی، پژوهشگر بین المللی فرقه های نوظهور)  

 جای خدا خالی  
 فرقه های نوظهور، تأملی دوباره در دین یا پیروی از غریزه!  
 تشنگان وادی گمراهی  
 راهکارهای مبارزه با فرقه های نوظهور  
 دین در خدمت ارضای نیاز ها !!!  
 تحلیل ریشه های اجتماعی عرفان های نوظهور  
 شرایط عضویت در گروه شیطان پرستی  
 مصونیت از خطر گمراهی  
 هبوط دوباره انسان  
 نماد های شیطان پرستی  
 پشت پرده عرفان های نوظهور  
 عارفان خردسال به عرصه می آیند  
 نگاهی به فراسوی فراماسونری  
 ردپای شیطان در همه جا  
 آشنایی با فرقه ضد اسلامی  
 تصاویر جوانان غرب زده  
 نگاه اوشو به دعا  
 نگاه اوشو به پیامبران الهی  
 اوشو والقاء تردید  
 پیامبران واقعی اوشو  
 کسی که ادعای خدایی کرد!  
 علل پیدایش عرفان های نوظهور  
 اوشو و اعتقاد به تناسخ 

طراح و گرافیست : سمیه ظهرابی

تهیه و تنظیم : بخش اجتماعی تبیان