تبیان، دستیار زندگی
پاسخگویی مناسب به خواسته های و انتظارات مردم ، هدفی است که هر صنف و شغلی ، در اندازه توان خود ، به دنبال تحقق آن است . مشاغلی مانند نانوایی ، کارگری ، معلمی ، استادی ، پزشکی ، مهندسی ، بازاری و… می کوشند تا بخش هایی از نیازهای روزمره جامعه را برآورده سازن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مردم و انتظارات زیادی

روحانی
پاسخگویی مناسب به خواسته های و انتظارات مردم ، هدفی است که هر صنف و شغلی ، در اندازه توان خود ، به دنبال تحقق آن است . مشاغلی مانند نانوایی ، کارگری ، معلمی ، استادی ، پزشکی ، مهندسی ، بازاری و… می کوشند تا بخش هایی از نیازهای روزمره جامعه را برآورده سازند .

روحانیت ــ به عنوان یک پیشه و یا صنف ــ  نمی تواند از این قاعده ، مستثنا و جدا باشد . او نیز به نوبه خود ، می کوشد که به وضعیت اخلاقی و مذهبی مردم ، سامان دهد و در حد توان و مقدور ، نسبت به سالم سازی پیرامون خود ، همت گمارد .

زیر ذره بین

روحانیت ، به علت لباس خاصی که دارد و کم بودن تعداد روحانیون نسبت به جمعیت هر منطقه ، بسیار بیشتر از سایر اقشار و مشاغل ، در معرض دید همگان قرار داشته و تمامی حرکات آنان زیر ذره بین نگاه مردم قرار دارد .

لباس روحانیت ، پوششی است که مردم ــ  کوچک و بزرگ ، زن و مرد ، پیر و جوان ، تحصیل کرده و عادی و… ــ با دیدن آن به یاد خدا ، مسجد ، بزرگان دینی و رفتارهای الهی می افتند و این مسئله ، برای بعضی از افراد ــ که به طور مداوم از خداوند می گریزند و به سوی شیطان می شتابند ــ غیرقابل تحمل است .

از سوی دیگر به سبب آن که نظام جمهوری اسلامی ایران ، بر اثر رهبری روحانیت و تلاش های منسجم و یکپارچه ایرانیان به بار نشسته و توانسته است بیش از سی سال ، مردم سالاری دینی موفق را به نمایش بگذارد و وجود خود را به تمامی مستکبرین جهانی تحمیل کند ، مورد حسادت و دشمنی دایمی استکبار جهانی و طرفداران داخلی آن ها واقع شده است .

در معرض بیشترین انتقادات

در این میان روحانیت مستقر در میان مردم و بی بهره از امکانات دولتی ، به طور تاسف باری ، همیشه مظلومانه در معرض بیشترین انتقادات ، نیش و کنایه ها و گزافه گویی های برخی از نادان ها یا دشمنان کینه توز ، بوده است .

متاسفانه امروزه ، به دلیل تبلیغات منفی مستمر بیگانگان داخلی و خارجی ، اشتباهات آشکار و پنهان معدودی از روحانیونی که به بعضی مقامات رسیدند ، عملکرد ضعیف بسیاری از مسئولین کشور و … انتظارات بیش از حدی  از روحانیت در ذهن مردم ، ایجاد شده است که موجب افزایش دشواری های شغلی بیش از پیش این قشر سخت کوش و متعهد گشته است .

عدم درک شرایط دشوار روحانیت

تا فردی به طور دایم ، در لباس روحانیت حضور نداشته و فعالیت در میان جامعه را با این لباس مقدس ، تجربه نکند ، از فهم شرایط دشواری که یک روحانی مردمی در آن قرار دارد ، به یقین ناتوان خواهد بود و حتی نمی تواند وضعیت روحانیون را حتی در حد ادعا ، شعار یا شوخی ، درک نماید .

دلیل استواری روحانیت

همه ما یادمان باشد که یک فرد « روحانی » ، مانند بقیه افراد است و مانند آن ها توانایی های محدود ، امکانات محدود و مشکلات نامحدود دارد . تنها امری که عزیزان یاد شده را در این لباس مقدس ، ماندگار می کند ، ایمان قوی ، احساس مسئولیت دینی و عشق به انجام وظیفه است که آنان را بر سر پیمانی که با پروردگار خویش بسته اند ، استوار نگه می دارد . اما قرار نیست که این گروه شریف ، گرفتار انتظارات زیادی و بیهوده بسیاری از مردم باشند .


منبع : سایت اصلاح  

نویسنده : سید عبدالباقی اسحاقی

تهیه و تنظیم : گروه حوزه علمیه تبیان