تبیان، دستیار زندگی
درشروع ارتباط، جذابیت، خود یکی از ارکان صمیمیت است. خود شما بارها دیده اید که افرادی جذاب و دلنشین، با اولین ملاقات در قلب و روح شما نفوذ کرده اند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جذابیت حق مسلم شماست


درشروع ارتباء جذابیت، خود یکی از ارکان صمیمیت است. خود شما بارها دیده اید که افرادی جذاب و دلنشین، با اولین ملاقات در قلب و روح شما نفوذ کرده اند.

جذابیت حق مسلم شماست

پیش از هر چیز، باید بگویم که جذابیت چیزی است جدای از زیبایی. شخص می تواند چهره زیبایی نداشته باشد ولی فوق العاده جذاب باشد و همچنین می تواند بسیار زیبا باشد اما اصلا جذاب نباشد.

جذابیت و گیرایی یک ویژگی اکتسابی است و ما آگاهانه یا نا آگاهانه آن را دامن می زنیم.

اکنون ببینیم چگونه می توان جذاب بود:

ظاهری آراسته داشته باشید

مرتب باشید، تمیز باشید. هماهنگی و پاکیزگی شما ناخودآگاه شما را جذاب می کند. بعضی ها به غلط و براساس تصوری نادرست برای جذاب شدن به تکاپو می افتند و فرمهای عجیب و غریب لباس می پوشند.

آنچه مهم است این است که مرتب و تمیز و هماهنگ و در عین حال ساده باشید. کسانی که به ظاهر و آراستگی خود، توجهی ندارند از جذابیت، نفوذ و تاثیر گذاری خود کاسته اند. ژولیده و نامرتب بودن حتی حرف های قشنگ و درست و مثبت شما را بی مقدار و خفیف جلوه می دهد.

بیشتر سکوت کنید

غالبا افراد برای اینکه جذابتر شوند، بیشتر شلوغ می کنند و به خطا می روند. سکوت، یک تاثیر ذهنی و روانی می گذارد. در سکوت، فرد، پیرامون خود خلاء ایجاد می کند و هر خلایی ، جذب را سبب می شود.

آنها که بیشتر صحبت می کنند و فراوان حرف می زنند از جذابیت خود می کاهند. ضمن آنکه سکوت و گوش دادن بیشتر، به واقع شما را عاقلتر و با تجربه و قابل اطمینان تر معرفی می کند که زمینه ای مساعد برای صمیمیت است.

نرم و ملایم سخن بگویید

وقتی نرم و ملایم سخن می گویید، جذاب و محبوب می شوید. جذابیت به تقلا و تکاپو نیاز ندارد، به آرامش و ملایمت مرتبط است.

جیغ نزنید، داد و هوار نکشید، خود را به در و دیوار نکوبید. آدم های عصبی و خشن و داد و هواری برای صمیمیت، نامناسب و غیرقابل اعتمادند.

لزومی ندارد از حالت های منفی تقلید کنید. مثلا در برخورد با یک شخص عصبی که داد و بیداد می کند، شما نباید برای نفوذ در او داد بزنید. اما حالتی حدودا مشابه او به خود بگیرید و بعد حتما، از ملایمت برای نفوذ بیشتر کمک بگیرید و نهابتا کم کم به حالت خود برگردید.

وقتی نرم و ملایم سخن می گویید، جذاب و محبوب می شوید. جذابیت به تقلا و تکاپو نیاز ندارد، به آرامش و ملایمت مرتبط است.

بچه هایی که هیچ وقت پدر و مادر خود را در خانه با ظاهری آراسته ملاقات نمی کنند، کمتر حرف آنها را گوش می دهند و والدین هم در ایجاد صمیمیت ناموفقند. اگر شما در درون خانه جذاب باشید، جذابیت های غلط بیرون از منزل تاثیر کمتری روی فرزندان می گذارد. عشق های خیابانی و تلفنی فرزندان شما ناشی از همین موارد است

فرد محترمی باشید

بی احترامی به خود و دیگران و بی ادبی در کلام و رفتار همه از جذابیت شما می کاهد. شما هم در ظاهر آراسته اید و هم در باطن وارسته. افراد مودب و متین و محترم بی تردید جذابند و این جذابیت از درون موج می زند. کسانی که به برخی ناسزاها زبان  می گشایند و به تحقیر و تمسخر دیگران مشغولند، شاید به ظاهر جذابیتی داشته باشند اما این جذابیت جنبه روانی ندارد و تاثیر ذهنی مطلوبی نمی گذارد.

زیاد شوخی نکنید اما فراوان تبسم کنید

شوخی کردن فراوان از انرژی ذهنی و جذابیت شما می کاهد چراکه شوخی فراوان به تدریج مرزهای بایسته را از بین می برد، به تکاپوی فراوان شما می انجامد و صحبت بسیار بدنبال دارد و چه بسا به بی احترامی خود و دیگران منجر می شود. متبسم باشید که تبسم به چهره شما جذابیتی عمیق و ژرف می بخشد.

در تبسم، سنگینی و متانت است و جذابیت. ولی در خنده و شوخی زیاد، سبکی است و کاهش جذابیت

قاطعیت یعنی جذابیت

کسانی که شخصیت قاطعی دارند، هدف های مشخص و ارزش های معین و برنامه مدونی دارند، بی استثناء جذابند. کسانی که قدرت نه گفتن را دارند و بازیچه این و آن نمی شوند، جذابند. این موضوع بیش از همه شیوع دارد که عده ای از هدف ها و برنامه و خواسته های خود می گذرند و خود را فدای این و آن می کنند و می خواهند اینگونه جذاب و محبوب شوند.

اما ما همیشه می بینیم شخصیت هایی جذاب و تاثیر گذارند که بسیار مصمم هستند و اعتماد به نفس دارند. به دنبال هدفی مشخص و معین با اعتماد به نفس عالی، و قدرت و شهامت نه گفتن، به هر آنچه که ما را از ارزش ها و آرمان های عالی مان باز می دارد، شخصیت ما را مشخص تر، مصمم تر و قاطع تر می سازد که جذابیت از وجود چنین شخصیتی موج می زند.

جذابیت حق مسلم شماست
امیال و غرائز خود را کنترل کنید

کسانی که شخصیت مسلط دارند و بر غرایز و امیال خود تسلط بیشتری دارند، کسانی که بر میل جنسی و شهوت و میل به غذا خوردن و هیجانات و عواطف خود مسلط هستند، جذابیت معنوی دارند. تاثیر روانی می گذارند و از وجودشان انرژی سرشاری به بیرون می تابد.

آنها که هوی و هوسی هستند و مدام در ارضای امیال خود به سر می برند و نمی توانند خود را کنترل کنند و خصوصا به نگاه و زبان خود تسلط ندارند، جذابیتی هم ندارند. بر امیال خود مسلط باشید. نگویید دیگران چه می دانند که من تا چه حد بر خود مسلط هستم.

به این ترتیب شما نمی توانید جذاب نباشید اما تاثیرگذار و بانفوذ باشید.با کاهش جذابیت خود، از صمیمیت خود به شدت کاسته اید.

فرآوری:نوریه نوچمنی
بخش خانواده ایرانی تبیان

منبع:

صمیمیت، تاثیرگذاری و نفوذ در 10 دقیقه. نوشته م. حورایی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.