تبیان، دستیار زندگی
تحقیق در کلاس درس و مدرسه راهی برای «اندیشه ورزی» است. بنابراین نمی توان مسئله ی تحقیق در «کلاس درس» و «مدرسه» را وظیفه دانست، یا آن را با «تکلیف درسی» هم سنگ کرد؛ به بیان دیگر، نمی توان تحقیق در مدرسه را تحمیل کرد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش معلم ها در تحقیقات دانش آموزان

دانش آموزان، حرفه مندی معلمان

تحقیق در کلاس درس و مدرسه راهی برای «اندیشه ورزی» است. بنابراین نمی توان مسئله ی تحقیق در «کلاس درس» و «مدرسه» را وظیفه دانست، یا آن را با «تکلیف درسی» هم سنگ کرد؛ به بیان دیگر، نمی توان تحقیق در مدرسه را تحمیل کرد. هر امر تحمیلی ، بیزاری و خستگی می آورد و وارد دنیای یادگیری های ثمربخش نمی شود.

ایجاد فضا برای تفکر جوشان، آغاز حرکت برای جست و جو،  کنجکاوی، تفحص، بررسی و تحّرک است. همه ی این واژه ها را می توان در واژه ی نغز تحقیق خلاصه کرد. ابتدا و الزاماً، باید دانه ی راز و رمزی، یا مسأله و معمّایی را در ذهن دانش آموزان کاشت و آبیاری کرد تا خود بروید، سبز شود، نهال شود، بارور شود و میوه دهد.

کاشت دانه را می توان این گونه آغاز کرد:

فرض کنید درس این هفته ی ما، جغرافیای کشور خودمان است. دانش آموزان مطالب کتاب درسی را می خوانند و از این که اطلاعات تازه ای درباره ی شهر و استان و کشور خود به دست می آورند، لذت می برند. احتمالاً شور و شعفی در دل آن ها به وجود می آید. اما چگونه بفهمیم، این شور و شعف تا چه اندازه واقعی و توأم با دقّت و دریافت درونی است؛ چقدر با زندگی به روز و به هنگام آن ها و با خواست ها و تمایلات و آرزوهای آنها ارتباط مستقیم برقرار کرده است؟

دانش آموزان، حرفه مندی معلمان

سرانجام، اگر اطلاعات تازه، پرسش هایی در ذهن و مغز آن ها به وجود آورده است، چگونه می توانند به دنبال پاسخ ها بگردند؟

همین جا، لحظه ای است که می توان دانه ای مسأله ای  را در زمین ذهن

دانش آموزان کاشت.

یک احتمال این است که دانش آموزی یا تعدادی از دانش آموزان بپرسند یا بخواهند بدانند که مردم ما چقدر کشور خودشان را می شناسند؟ حتی اگر هیچ یک از دانش آموزان به چنین پرسشی نرسند، یا به چنین رازی نیندیشند، معلم خود می تواند دانه ای این «راز» را در ذهن های جوشان و خروشان آن ها بکارد و اندک اندک آبیاری اش کند.

در این مرحله از درس معلم است که موضوع تحقیق در کلاس درس و مدرسه، جان می گیرد. چون هیچ دانش آموزی نیست که نخواهد این راز را کشف کند. تنها چیزی که ممکن است روح او را بیازارد، این است که نمی داند چگونه خواهد توانست آن را کشف کند.

آگاهی از شیوه های تحقیق در کلاس درس و مدرسه، به معلم الهام می بخشد و زنگ حرفه مندی او را به صدا در می آورد و معاونان آموزشی مدارس، می تواند یاری گر او در این زمینه باشد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تنظیم: نسرین صادقی