تبیان، دستیار زندگی
خدایا تو بنگر كه كدامین نیكوكارتر است ببین كه فرزندان ابراهیم چگونه اسماعیل وار به قربانگاه آزمایشی می شتابند و پیروزمندانه جان می دهند. می سوزند تا با كفر نسازند. می روند تا ایمان نرود. می میرند تا چراغ توحید نمیرد. خدایا سرودشان (لااله الاالله) است فریا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تمام جرم یک شهید

مناجات نامه شهید محمدصادق محمدی


خدایا تو بنگر كه كدامین نیكوكارتر است ببین كه فرزندان ابراهیم چگونه اسماعیل وار به قربانگاه آزمایشی می شتابند و پیروزمندانه جان می دهند. می سوزند تا با كفر نسازند. می روند تا ایمان نرود. می میرند تا چراغ توحید نمیرد. خدایا سرودشان (لااله الاالله) است فریادشان «نصرمن الله» و شورشان «انالله واناالیه راجعون»...


تمام جرم یک شهید

خدایا تو بنگر كه كدامین نیكوكارتر است ببین كه فرزندان ابراهیم چگونه اسماعیل وار به قربانگاه آزمایشی می شتابند و پیروزمندانه جان می دهند. می سوزند تا با كفر نسازند. می روند تا ایمان نرود. می میرند تا چراغ توحید نمیرد. خدایا سرودشان (لااله الاالله) است فریادشان «نصرمن الله» و شورشان «انالله واناالیه راجعون». نامشان موحد. كتابشان قرآن. پیامشان ایمان. جرمشان قیام. راهشان اسلام. سلاحشان وحدت. درسشان جهاد. مقصدشان شهادت.

خدایا دلاوران قبیله نور در نبرد با ظلمت به پهن دشت روشنایی گام نهادند رفتند تا چون ستاره هایی در آسمان تیره بدرخشند.

خدایا به ابرها بگو بنوازند و به رودها بگو بخروشند. به چشمه ها بگو بجوشند. آری اشك بریزید ای دریاها، ای رودها، ای چشمه ها، ای دشت ها، ای بیشه ها، ای كوهپایه ها و ای قله ها.

از چشم سیلابها جاری كنید، خونابه ها جاری كنید.

خدایا به درختها بگو برگهایشان فرو ریزند و به عقابها بگو پرهایشان را به خون شهیدان رنگین كنند به كبوترها بگو تا پیام خونشان را به خطه های ستم كشیدگان برسانند.

خدایا بازهم به فرشتگانت بگو «امن اعلم مالاتعلمون» خدایا به فرشتگان فلسفه آفرینش انسان را در كربلای خوزستان نشان بده و بگو نظری بر خلفایت بر روی زمین بیندازند و عشق و ایمان و جهد و تلاش و خون جوانان را ببینند.

ای با عظمت به محمد(ص) بگو كه پیروانش حماسه آفریدند.

به علی(ع) بگو كه شیعیانش چگونه قیام به پا كردند.

به حسین(ع) بگو كه خونش همچنان از رگها می جوشد، بگو از آن خونها كه دردشت كربلا بر زمین ریخت سروها روئید، ظالمان سروها را سربریدند، اما بازهم سروها روئیدند. بگو كه قاتلان همچنان خونها را می ریزند اما هر بار هم سروها می رویند.

الها! چرا خونها را می ریزند؟ جرممان چیست؟

می دانیم كه جرمی بجز حب تو نداریم! قرنهاست كه غل و زنجیر بر پایمان زدند، زندانها را مأوایمان ساختند، شكنجه گران را همراهمان كردند، پاهای جوانانمان را شكستند تا نروند، زبانشان را بریدند تا نگویند، خونشان را ریختند تا نباشند

الها! چرا خونها را می ریزند؟ جرممان چیست؟

می دانیم كه جرمی بجز حب تو نداریم! قرنهاست كه غل و زنجیر بر پایمان زدند، زندانها را مأوایمان ساختند، شكنجه گران را همراهمان كردند، پاهای جوانانمان را شكستند تا نروند، زبانشان را بریدند تا نگویند، خونشان را ریختند تا نباشند.

اكنون تو گویی تنمان سرد شده است. چشممان در سوگشان در اشك شناور است. هنوز صدای آن جوانان رشید در گوشمان طنین افكنده است كه چه نیكو آیه وحدت می خوانند و چه زیبا آیه شهادت را با خون خود تفسیر كردند.

تمام جرم یک شهید

پروردگارا درد سالهای سال بر سرمان آوار شد و دراین جنگ و در مدخل سنگرها لحظات غمباری جوانانمان، عزیزانمان برایمان گذاشتند و خود بسوی آسمانها پر كشیدند. اینان حر، عمار و ابوذر بودند و در یك كلمه امامی برایمان بودند كه به نور پیوستند طلوع فجر را به قله گیتی هر لحظه نمایان ساختند اگرچه خود دراین راه سوختند.

الهی این مجاهدان راستین، این جوانان عزیز، این منادیان ایمان، مظلومان همیشه تاریخ، مردانه به سیاهی شب یورش بردند تا رویش دوباره انسان را به رهبری امامی دلیر به تماشا نشاندند. اما جلادان پیكر پاكشان را با تیغ تباهی دریدند اینان خواستند تا خیزش انسان را بر قله تقوا جشن بگیرند. اما خونریزان پایشان را بریدند و دست شكسته مقاوم ایستادند، پروردگارا اینان كه جان بر كف نهادند منادیان توحید بودند، امیدهای انقلاب بودند.

اینان سیاهی شب را به سرخی خون خود شكفتند، ما چگونه اینان را از یاد ببریم؟ اینان كه با مرگ خویش حیات را شعوری تازه بخشیدند و در این ظلمت كده چونان نوری خوش درخشیدند تا مشعل انقلاب فروزانتر از همیشه راه مستضعفان را روشن نماید.

خدایا با این همه گرفتاریها می سازیم و چون شمع ذوب می شویم تا بعد از ما ایمان را سر نبرند اما بار خدایا تنها چیزی كه از تو می خواهیم این والامقامت، مرجعمان، فقیه مان، اماممان، محور وحدتمان، معلممان این اسطوره مقاومت را تا ظهور حضرت مهدی(عج) نگاهدار. خدایا این خواست ما نیست بلكه خواست تمامی شهیدان گلگون كفن ماست خدایا این دعای همیشگی رزمندگان را كه در هر صبح و شام در صلاه و پیكار ورد زبانشان است مستجاب كن.

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی(عج) خمینی را نگهدار

محمد صادق محمدی

مهران 28/01/1363

بخش فرهنگ پایداری تبیان


منبع : روزنامه کیهان