تبیان، دستیار زندگی
تیم پتروشیمی تبریزعنوان قهرمانی بیست ویكمین دوره توردوچرخه سواریآذربایجان رابدست آورد. این تیم درپایان نهمین مرحله این رقابت هابازمان 87 ساعت و 59 دقیقه و 56 ثانیه برسكوی نخست ایستاد. تیم دانشگاه آزاد بازمان 88 ساعت و 19 د...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تبریز فاتح تور دوچرخه سواری آذربایجان


تیم پتروشیمی تبریزعنوان قهرمانی بیست ویكمین دوره توردوچرخه سواریآذربایجان رابدست آورد.

این تیم درپایان نهمین مرحله این رقابت هابازمان 87 ساعت و 59 دقیقه و 56 ثانیه برسكوی نخست ایستاد.

تیم دانشگاه آزاد بازمان 88 ساعت و 19 دقیقه و 37 ثانیه عنوان نایب قهرمانی رابدست آوردورتبه سوم به تیم سوریه بازمان 89 ساعت و 39 دقیقه وسه ثانیه رسید

همچنین دررقابتهای انفرادی این تورنفرات اول تا سوم به شرح زیر شناخته شدند:

1-قادرمیزبانی ازپتروشیمی تبریزبا 30 / 02 / 01 ساعت

2 -احدكاظمی ازپتروشیمی تبریزبا 30 / 02 / 23 ساعت

3- سیدمصطفی سیدرضایی ازدانشگاه آزاد با 30 / 05 / 08 ساعت

در پایان رده بندی دورامتیازی بیست ویكمین دوره رقابت های تور آذربایجان امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد با 58 امتیازعنوان قهرمانی را كسب كرد.

توردوچرخه سواری آذربایجان كه ازاول خردادماه جاری در 9 مرحله آغازشده بود ، پس از طی مسیر 1257 كیلومتری به پایان رسید. دراین دوره از رقابت ها 9 تیم داخلی و یك تیم خارجی شركت داشتند