تبیان، دستیار زندگی
مسائل و مشكلات نوجوانان و جوانان در جوامع مختلف و فرهنگ های گوناگون متفاوت می باشد، مسائلی كه نوجوانان روستایی دارند با مسائل نوجوانان شهری یكی نیست ، حتی نوجوانان و جوانانی كه در یك شهر بزرگ زندگی می كنند اما تابع خرده فرهنگهای گوناگون می باشند و پایگاهه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشکلات عبور از بحران


مسائل و مشكلات نوجوانان و جوانان در جوامع مختلف و فرهنگ های گوناگون متفاوت می باشد، مسائلی كه نوجوانان روستایی دارند با مسائل نوجوانان شهری یكی نیست ، حتی نوجوانان و جوانانی كه در یك شهر بزرگ زندگی می كنند اما تابع خرده فرهنگهای گوناگون می باشند و پایگاههای اجتماعی متفاوتی دارند ، دارای مشكلات مشابه نیستند و اصولا آنچه در یك جا مساله می باشد ممكن است در جای دیگر مساله ای نباشد.


مشکلات عبور از بحران

گاه یك مساله در سن نوجوانی ممكن است ریشه و مبنای بدنی داشته باشد ولی جلوه ای غیربدنی ، نظیر پرخاشگری ، بی انضباطی در كلاس ،گوشه گیری و افسردگی وعقب ماندگی تحصیلی و برعكس گاهی مسائلی كه ظاهرا جنبه های بدنی دارند، ریشه های روانی داشته اند مثلا اضطراب حاصل از یك تعارض به یك واكنش بدنی (مثل فلج هیستری) تبدیل شده است مسائل عاطفی گاه به صورت بعضی اختلالات تكلمی نمود پیدا كرده و یا احساس ناكامی ، طرد و محرومیت به شكل شب ادراری ظاهر شده است.

مسائل و مشكلات این دوره به صور مختلف از جمله به صورت مسائل عاطفی ، اجتماعی ، اخلاقی ، بدنی و گاه آمیزه ای از آنها تجلی می نماید كه نشانه های وجود این مشكلات ممكن است به صورت ادامه عادات كودكی مثل جویدن ناخن، مكیدن شست و یا واكنشهای علامتی مثل راه رفتن در خواب ، بی نظمی در خواب ، كابوس ، تیك و یا اختلالات عملكردی مثل تنبلی، دزدی ، غیبت های مكرر و طولانی از منزل و مدرسه و رفتارهای ضد اجتماعی بروز نماید. گاهی به صورت انزواطلبی ، ناتوانی در برقراری روابط و فعالیت های درون گروهی ، ناتوانی در سازگاری با موقعیت جدید خودنمایی می كند و یا به صورت اختلالات یادگیری و یا اختلالات تغذیه ای ظاهر می شود كه خود ممكن است پیش آگهی بسیاری از اختلالات روانی باشد.

انواع مسائل و مشكلات نوجوان

مسائل یا مشكلات نوجوان را می توان به صورت زیر طبقه بندی كرد بدون این كه از پیوستگی آنها به همدیگر غافل بود یا آن را طبقه بندی تلقی نمود:

مشكلات بدنی از قبیل نداشتن تناسب اندام مطلوب، محرومیت از خواب و استراحت كافی ، احساس خستگی ، ظهور تمایلات جنسی و نگرانی از چگونگی ارضای مطلوب و شروع آن و…

مشكلات شخصیتی از قبیل احساس حقارت ، كمرویی ، كمبود اعتماد به نفس ، احساس فشار از اطرافیان ، نگرانی از پذیرفتگی در میان همگنان ، هیجانی افراطی بودن، عصبانیت فوری. نگرانی از بی مهری و بی احترامی اطرافیان مخصوصا همگنان و…

مشكلات خانه و خانوادگی از قبیل احساس تنهای، احساس فاصله زیاد از والدین در گرایشها و رغبت نداشتن امكان گفتگو درباره مسائل شخصی با والدین . ناتوانی از طرح مسائل جنسی با والدین، مشاجره با برادران و خواهران، احساس رفتار كودكانه با او ، احساس انتظارات زیاد والدین از او ، دخالت والدین در انتخاب دوست، محدودیت آزادی، نگرانی از موفقیت در انتخاب همسر و تشكیل خانواده و…

نوجوان باید این واقعیت را بداند و بپذیرد كه یك مشكل ممكن چند راه حل داشته باشد پس اگر در یكی توفیق نیافت به جستجوی راه حلهای دیگر بپردازد

مشكلات وضع و موقعیت اجتماعی از قبیل ناشیگری در فعالیهای اجتماعی ، ترس از برخورد بامردم، احساس ناشیگری در برقراری روابط روزانه با همگنان ، ترس از قبول مسؤولیت ترس از نارسایی در همانند سازی با دوستان، ندانستن اینكه چگونه روشها و شیوه ها و لباسهای مناسب انتخاب كند، علاقه به عضویت در یك گروه و در عین حالنگرانی از آینده آن، علاقه به گفتگو با مردم واحساس نگرانی از موفقیت در این امر…

مشكلات دینی و اخلاقی از قبیل نیاز و علاقه به اطلاعات لازم درباره مسائل دینی ، زندگی بعد از مرگ ، ترس از مرگ، تردید و گیج شدن درباره معقتدات و آداب و رسوم دینی ، نداشتن معیارهای صحیح و مطمئن برای تشخیص حق از باطل و…

مشكلات مربوط به مدرسه و مطالعه از قبیل عجز از تمركز حواس، نداشتن روشهای مطالعه درست ، رویای بیداری هنگام مطالعه، احساس ناتوانی در خوب خواندن و خوب نوشتن، وجود معلمان بی انصاف و غرض ورز و بود معلمانی كه مرتبا طعنه

مشکلات عبور از بحران

می زنند ومسخره می كنند ، تردید درباره ارزشهای حاكم برمحیط مدرسه ، تنفر از بعضی درسها و معلمان ، اندیشه درباره امتحان و گرانی از آن ، دوست نداشتن مدرسه . ترس از سخن گفتن در كلاس و در حضور همكلاسان، تردید در ورود به دانشگاه احساس ضرورت راهنما برای ورود به دانشگاه و انتخاب رشته و…

منشا مشكلات

درباره منشا این مشكلات مسائل و عوامل بسیاری را می توان نام برد كه مهمترین آنها در پی می آیند:

رشد بدن كه خود قیافه ای غلط انداز به او می دهد.

رشد فكر وعقل و روان كه زمینه را برای تعقل و تدبر و آینده نگری ها فراهم می سازد.

رشد غریزی كه خود سبب درخواستها و توقعاتی جدید است.

رشد و بیداری مذهبی

سرخوردگی و محرومیت های او در مواجهه با مسائل و مشكلات دنیای روز

ورود او به عالم بزرگسالان وعلاقه مندی به همانندی با بزرگسالان وعدم امكان آن

بیداری میل به استقلال و خودپسندی و احساس آبرو و عزت و سعی و علاقه مندی به حفظ و رعایت آن

پیدایش جنبه های عاطفی به خصوص رقت عاطفه و پیدایش هیجان

وجود بازتاب افكار و عقاید روزانه كه سبب پیدایش تحولاتی در اندیشه و روان می شود.

فعالیتهای نوجوان برای حل مسائل و مشكلات

همیشه و در هر فرصتی باید نوجوان را به این حقیقت متوجه ساخت كه نخستین مسؤول حل مشكلات و مسائل او خودش است نه دیگری .

نوجوان برای حل مسائل و مشكلات سنی خویش می تواند فعالیتهای زیر را انجام دهد:

تغییرات بدنی و فیزیولوژیك خود را به درستی بشناسد و بپذیرد.

والدین را بهترین ونزدیكترین دوستان خود بداند و با ایشان به راحتی درد و دل كند و راهنمایی بخواهد.

مدیر مدرسه با بعضی از معلمان خود را كه بیشتر دوست دارد به عنوان مشاور برگزیند و مسائل و مشكلاتش را با ایشان در میان بگذارد.

مشکلات عبور از بحران

در انتخاب دوست بیشتر دقت و احتیاط كند.

اوقات فراغت خود را به مطالعه و فعالیتهای خلاق هنری صرف كند.

حقایق دینی را عمیقا مورد مطالعه قرار دهد و با شخص مطلع و مورد اعتماد درباره آنها بحث و گفتگو كند.

كتابهایی درباره مشاغل گوناگون و شرایط و چگونگی موفقیت در آنهامطالعه كند.

در مسائل مختلف اجتماعی كشورش بیاندیشد و نظارتش را با معلمان و دوستانش مطرح كند.

غذای كافی بخورد و از خواب كافی بهره مند شود.

هرگز فراموش نكند كه دیگران نیز همانند او مسائل دارند.

این واقعیت را بداند و بپذیرد كه یك مشكل ممكن چند راه حل داشته باشد پس اگر در یكی توفیق نیافت به جستجوی راه حلهای دیگر بپردازد.

حتما در فعالیتهای فوق برنامه مدرسه اش شركت كند.

حتما مسائل خود را با اشخاص مورداعتمادش مطرح كند.

هرگز خود را یك عنصر یا شخص استثنایی تصور نكند.

همیشه و در هر فرصتی باید نوجوان را به این حقیقت متوجه ساخت كه نخستین مسؤول حل مشكلات و مسائل او خودش است نه دیگری . اوست كه باید برای حل آنها فعالیت كند و بزرگتران (والدین ، معلمان و…) فقط وظیفه راهنمایی دارند و در غیر این صورت ، به استقلال و اعتماد به نفس نوجوان لطمه خواهد خورد.

بخش خانواده ایرانی تبیان


منبع : پایگاه نشاط

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.