تبیان، دستیار زندگی
*عنوان: تاریخ قیام پانزده خرداد به روایت اسناد  پدید آورنده: جواد منصوری ناشر: تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1377 موضوع : 1. قیام پانزده خرداد 1342- اسناد و مدارک. 2. ایران- تاریخ- پهلوی، 1357- 1320- جنبش‌ها و قیام‌ها- اس...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کتاب شناسی قیام 15 خرداد


*عنوان:

تاریخ قیام پانزده خرداد به روایت اسناد پدید آورنده:جواد منصوری

ناشر:

تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1377موضوع :

1. قیام پانزده خرداد 1342- اسناد و مدارک.

2. ایران- تاریخ- پهلوی، 1357- 1320- جنبش‌ها و قیام‌ها- اسناد و مدارک

تعداد مجلد:

5

*عنوان:

حماسه‌ای شعرگونه از نهضت اسلامی 15 خرداد 1342 ایرانپدیدآورنده: اثر ت- ب

ناشر:

[بی جا، بی نا، 13]موضوع: قیام پانزده خرداد 1342- شعر

تعداد مجلد:

1

*عنوان:

خاطرات 15 خردادپدید آورنده:زیر نظر علی باقری

ناشر:

تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، 1374مندرجات: ج. 2. ماجرای آغاز انقلاب اسلامی در تبریز قسمت اول ج. 3. ماجرای آغاز انقلاب اسلامی در تبریزموضوع: 1. قیام پانزده خرداد 1342- خاطرات

تعداد مجلد:

6

*عنوان:

خاطرات 15 خرداد، شیرازپدید آورنده: به کوشش جلیل عرفان منش

ناشر:

تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، 1373

موضوع:

قیام پانزده خرداد 1342- خاطراتتعداد مجلد: 3

*عنوان:

روحانیت و پانزده خرداد ناشر:[بی جا]، انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا،

موضوع:

1. قیام پانزده خرداد 13422. ایران- تاریخ- پهلوی، 1357-1320- جنبش‌ها و قیام‌ها

3. ایران- تاریخ- پهلوی، 1357-1320- روحانیت

تعداد مجلد:

1

*عنوان‌:

(چكامه‌ بهمناسبت‌ واقعه‌ آذربایجان‌)پدید آورنده:محمود پزشكی‌ اصفهانی‌

ناشر:

زابل‌، محمود پزشكی‌ اصفهانی‌، 1332*عنوان: شهدای روحانیت خرداد- 42 بهمن 57

پدید آورنده:

گردآوری و تنظیم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد یادبودهاناشر: 1. قم، دفتر تبلیغات اسلامی، اسلامی

موضوع:

1. قیام پانزده خرداد 1342

2. ایران- پهلوی، 1357- 1320- جنبش‌ها و قیام‌ها

تعداد مجلد:

1

*عنوان :

علما و محرم

پدید آورنده:

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپاناشر: 1. [بی جا] ، دوازدهم محرم، 1355موضوع:

1. قیام پانزده خرداد 1342

2. ایران- تاریخ- پهلوی، 1357-1304- جنبش‌ها و قیام‌ها

تعداد مجلد:

1

*عنوان:

قیام خونین 15 خرداد 42 به روایت اسنادپدید آورنده: دهنوی

ناشر: 1. [بی جا]، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1360

موضوع:

1. قیام پانزده خرداد 1342- اسناد و مدارک

2. ایران- تاریخ- پهلوی، 1357- 1320

تعداد مجلد :

3

*

عنوان‌: غائله‌ آذربایجان‌: مستند به‌ اسناد تاریخی‌ و سیاسی‌ و آرشیویپدید آورنده:خان‌بابا بیانی،‌ ویرایش‌ سعید قانعی‌

ناشر:

تهران‌، زریاب‌، 1375*عنوان: کتابشناسی 15 خرداد

پدید آورنده:

تهیه و تنظیم مرکز اسناد انقلاب اسلامیناشر:تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1375

موضوع:

1. قیام پانزده خرداد 1342- کتابشناسی

2. ایران- تاریخ- پهلوی، 1357- 1320- جنبش‌ها و قیام‌ها- کتابشناسی

تعداد مجلد:

2