تبیان، دستیار زندگی
اولین پرتاب یک فضاپیمای روسی به سوی ایستگاه فضایی بین المللی پس از بازنشسته شدن شاتلهای ناسا با شکست مواجه شد. فضاپیمای M-12M که خوشبختانه ماموریتی بدون سرنشین بود در ثانیه 350 از آغاز پرتاب دچار نقص فنی در سیستم احتراق شد. این نقص منجر به...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اولین شکست جانشین شاتل ها


اولین پرتاب یک فضاپیمای روسی به سوی ایستگاه فضایی بین المللی پس از بازنشسته شدن شاتلهای ناسا با شکست مواجه شد. فضاپیمای M-12M که خوشبختانه ماموریتی بدون سرنشین بود در ثانیه 350 از آغاز پرتاب دچار نقص فنی در سیستم احتراق شد. این نقص منجر به خاموش شدن اضطراری فضاپیما و انهدام آن شد. در این راستا، روزنامه ایتالیایی "اسپرسو" مصاحبه ای را با "سیمونتا دی پیپو" افسر ارشد اسا (آژانس فضایی اروپا) انجام داد. وی که از چند ماه قبل مدیر بخش پروازهای انسانی اسا بود در خصوص اولین بازتابهای این فضای بحران در فضا توضیحاتی ارائه کرد.

اولین شکست جانشین شاتل ها

علاوه بر اینکه نرسیدن این محموله به مقصد، ایستگاه فضایی را در مضیقه قرار می دهد این حادثه چه تاثیرات دیگری خواهد داشت؟ آیا می تواند حتی موجب شود که پروازهای کپسول سایوز به حالت تعلیق دربیایند؟

** از دیدگاه تیم، درحال حاضر هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد. ممکن است یک جابجایی در مورد زمان پروازها انجام شود. در مورد ذخیره ملزومات ایستگاه فضایی نیز ISS فعلاً در شرایط خوبی قرار دارد. اما اگر لازم باشد که تعداد فضانوردان را کاهش دهیم در این مورد دو کپسول سایوز در کنار ایستگاه فضایی لنگر گرفته اند که می توانند برای انتقال فضانوردان به زمین مورد استفاده قرار گیرند. این شرایط بستگی به این دارد که توقف پروازهای روسی تا چه زمانی به طول انجامد.

فضاپیماهای باری روسیه تنها ماشینهایی نیستند که به ایستگاه فضایی محموله می برند. بلکه ATV نیز وجود دارد. این فضپاپیمای خودکار اروپا است که در کنار فضاپیمای HTV ژاپن به ISS بار حمل می کنند. در ارتباط با مشکل فعلی، به دلیل برخی آماده سازیها، متاسفانه ATV نمی تواند تا بهار 2012 پرتاب شود. در کل، این حادثه اخیر تائید کرد که به فضاپیماهای متنوع تری نیاز است که بتوانند به مدار پایین وارد شوند و فضاپیماهای انعطاف پذیری باشند.

از بین اولین واکنشها نسبت به این حادثه، تقاضاهای مختلفی نیز دیده می شوند که به لزوم شتاب گرفتن سرویسهای فضاپیماهای تجاری خصوصی تاکید می کنند. در حقیقت، فضاپیمای "دراگون" باید اولین آزمایش لنگر گرفتن به ایستگاه فضایی را در ماه نوامبر انجام دهد. اگر این فضاپیما پیش از این آماده شده بود، آیا به نظر شما موقعیت اخیر نگرانی کمتری را بر می انگیخت؟

** اگر دراگون آماده انجام عملیات بود احتمالاً می توانستیم ظرف چند هفته آینده یک محموله جدید را به ایستگاه ارسال کنیم. کاری که اکنون با وجود این سیستمهای موجود نمی توانیم انجام دهیم.

به جنبه دیگر این قضیه نگاه می کنیم. آیا شکست روز چهارشنبه تنها یک داستان کوتاه است یا به عنوان بخشی از یک سناریوی بحران بزرگ در دستگاه فضایی روسیه باید مد نظر قرار گیرد؟

** دستگاه فضایی روسیه در طول تاریخ خود حوادث مختلف و سختیهای اقتصادی مداومی را داشته است اما همیشه از آنها عبور کرده است. فعالیتهای فضایی، بسیار پیچیده و با درصد خطر بالایی هستند. به هرحال تا اینجا چهار شکست را در مدت چند ماه داشته ایم و بنابراین می توان گفت که این اتفاقات نشانه ای از یک مشکل هستند.

و این مشکل چه چیزی می تواند باشد؟

** از آنجا که این شکستها در مورد سیستمهای مختلفی اتفاق افتاده اند احتمالاً تنها یک مسئله فناورانه نیست. به نظر می رسد که محکم ترین فرضیه مربوط به بودجه باشد. یک بودجه محدود که نمی توان تحت آن حرکت کرد. حتی اگر بودجه آژانس فضایی روسیه به طور اندکی افزایش یافته باشد اما باید پذیرفت که در کنار آن تعداد پروژه هایی که باید اجرا شوند نیز رشد داشته است. کمبود منابع مالی می تواند کیفیت را کاهش دهد. همچنین، این مشکل می تواند مربوط به افزایش تعداد ماموریتهایی باشد که آژانس فضایی روسیه هرسال انجام می دهد. اما تمام این موارد در حد فرضیه هستند. درحقیقت باید فهمید که چه حد انتخابهای سیاسی دستگاه فضایی روسیه بر انتخابهای فنی آنها ارجحیت دارد.

به چه دلایلی باید به سرویسهای فضایی تجاری (خصوصی) خوش بینانه نگاه کرد؟

** در دهه 90 ،"دانیل گولدین" رئیس وقت ناسا یک استراتژی با عنوان "سریعتر، ارزانتر، بهتر" (Faster Cheaper Better) را ارائه کرد. این استراتژی شکست خورد نه به خاطر اینکه ایده غلطی بود بلکه به این دلیل که به روشی متفاوت از روشهای سنتی رایج در آنزمان بود. این استراتژی می تواند برای سرویسهای ویژه ایستگاه فضایی بین المللی به کار رود و فضاپیماهای تجاری، امروز در جهت همین استراتژی در حال توسعه هستند. چیزی که می تواند این فرایند را بهبود بخشد، سرعت اجرای آن است.

بخش دانش و زندگی تبیان

به نقل از مهر