تبیان، دستیار زندگی
قرائت جزء یکم قرآن کریم با صدای قاریان مشهور
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قرائت جزء یکم قرآن کریم با صدای قاریان مشهور

قرآن

سعد الغامدی

شهریار پرهیزگار

احمد بن الحجمی

مصطفی اسماعیل

عبدالله مطرود

محمود خلیل الحصری

محمد محمود طبلاوی

استاد قحطانی

کریم منصوری

محمد حسین سبز علی

محمد عباسی

مهدی صیاف زاده

شحات انور

استاد جواد پناهی

بخش قرآن تبیان