تبیان، دستیار زندگی
او در شهر خمین در خانواده‌ای بزرگ دیده به جهان گشود، خانواده او از اهل بیت حضرت محمد (ص) بود. تصادفی نیست که به او نام "روح الله" دادند. روح خدا با اوست و امام همیشه روح خدا را دارد. «نبض انقلاب با قلوب جوان می‌تپد» امام خمی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راهی به سوی آزادی شعر سوم

او در شهر خمین در خانواده‌ای بزرگ دیده به جهان گشود،

خانواده او از اهل بیت حضرت محمد (ص) بود.

تصادفی نیست که به او نام "روح الله" دادند.

روح خدا با اوست و امام همیشه روح خدا را دارد.

«نبض انقلاب با قلوب جوان می‌تپد»

امام خمینی

او به جهان نمونه نادری داد

و رهبر جوانان شد

نور خردمندانه اندیشه‌های او

قلوب و اذهان را بر آشفت.

جوانان به زورگویی رژیم شاه

جواب رد دادند.

دانشگاه زنده شد

حکومت هم با احساس ناتوانی خود

ارتش را علیه جوانان به کار گرفت

میدان به خون آغشته شد

نُه گرم سرب پرواز می‌کرد، (منظور گلوله است)

ولی قلب مملو از عشق شد.

جوانان تهران و تبریز

فدای کشور خود شدند. آنها

به سازش‌ها تن نمی‌دادند.

عزت و شرافت را نمی‌توان کشت.

دوستان به زندان‌ها انداخته شدند

ولی روز 15 خرداد،

روز «بذر نیک» است

که نهادن آن در خاک بی نتیجه نخواهد بود.

همین بذر نهالی سبز بیرون خواهد آورد

و به درخت آزادی تبدیل خواهد شد.

در ماه گرم بهمن

ماهی که به رنگ خون عاشقان مجروح شده.

میهن، خود سرخ خواهد شد.

ماه مارس. ماه خوب، نوروز.

ولی قم و شیراز، مشهد و تبریز

آرام نیستند. در همان ماه سربازان

مردم را با گاز اشک آور و از پشت هدف قرار دادند.

فیضیه هم یادش نرفته است:

دانشجویان را به طور وحشیانه کتک می زدند،

دهقانان و بازاریان و همه مدافعین

صادق وطن را.

لینک مطالب مرتبط:

- شعر اول

- شعر دوم