تبیان، دستیار زندگی
ارومیه مدت هاست که در سراشیبی نابودی افتاده و از همان روزهایی که ماجرای خشکی این دریاچه به یک بحران اکوسیستمی تبدیل شد، جلسات و همایش های منطقه ای، استانی، ملی و فراملی برای نجات این دریاچه برگزار شد اما هنوز اقدامی برای اجرای مصوبات انجام نشده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارومیه جان ندارد

ارومیه مدت هاست که در سراشیبی نابودی افتاده و از همان روزهایی که ماجرای خشکی این دریاچه به یک بحران اکوسیستمی تبدیل شد، جلسات و همایش های منطقه ای، استانی، ملی و فراملی برای نجات این دریاچه برگزار شد اما هنوز اقدامی برای اجرای مصوبات انجام نشده تا ارومیه روز به روز بیشتر به خشکی دائمی نزدیک شود.

ارومیه جان ندارد
ارومیه جان ندارد
ارومیه جان ندارد
ارومیه جان ندارد
ارومیه جان ندارد
ارومیه جان ندارد
ارومیه جان ندارد
ارومیه جان ندارد
ارومیه جان ندارد
ارومیه جان ندارد
ارومیه جان ندارد
ارومیه جان ندارد
ارومیه جان ندارد
ارومیه جان ندارد
ارومیه جان ندارد
بخش گردشگری تبیان