تبیان، دستیار زندگی
زنان و مردان ملزم به رعایت قوانین پوشیدگی هستند. این پوشیدگی همه اندام‌ها را شامل می‌شود. از جمله چشم. به خصوص در باره مردان به خاطر ویژگی‌های خاص در آنها، توصیه به رعایت حجاب و پوشیدگی در چشم مؤکد می‌باشد
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پوشش مردانه!


پوشش
احکام دین مبین اسلام برای زندگی دینوی و اخروی ما برنامه‌های لازم و متعددی را رقم می‌زند، عمل به توصیه‌های دینی سبب می‌شود سعادت ابدی در دنیا و البته در آخرت نصیب آدمی گردد. بر همین اساس نگاه اسلام به مسائل و احکام نگاهی جنسی نیست بلکه نگاهی است با توجه به نوع بشر از زن و مرد. بنابراین احکام اسلامی در گستره‌های مختلف و به خصوص موضوع پوشش و حجاب مبحثی برخاسته از نگاه جامع اسلامی به تأمین سعادت نوع آدمی از زن و مردی باشد. از این رو احکام حجاب و پوشش در اسلام را نباید با نگاه کوته بینانه بر مبنای جنسیتی به نفع یا ضرر گروهی مصادره نمود!

قوانین و احکام اسلامی در نوع پوشش زنان و مردان تابع مصالحی است که تعیین کننده سعادت جامعه و فرد است و گرچه در حدود و قصور آن، تفاوت‌هایی میان زن و مرد لحاظ شده است که البته آن نیز برخاسته از تفاوت‌های واقعی و حقیقی زنان و مردان در روح و جسم است، اما در هر حال جامعه و کل مجموعه انسانی را به هدف غایی مطلوب از نظر اسلامی می‌رساند.
در نوشتارهای قبلی به بررسی موضوع حجاب و پوشش در مردان پرداختیم که فارغ از نگاه‌های جنسیتی در اسلام گویای آن بود که جامعه اسلامی ما در بستری از دوری از احکام اسلامی به خصوص در حوزه فرهنگ حجاب و عفاف پیش می‌رود! متأسفانه!! در این نوشتار به جزییات بیشتری از این موضوع یعنی حجاب و پوشش در مردان می‌پردازیم تا ضمن رفع برخی اشکالات و توهمات، زمینه سازی مناسب برای بهبود فرهنگ عفاف در جامعه اسلامی‌مان شود. ان شاء الله.

حجاب و پوشش چشم!

زنان و مردان ملزم به رعایت قوانین پوشیدگی هستند. این پوشیدگی همه اندام‌ها را شامل می‌شود. از جمله چشم. به خصوص در باره مردان به خاطر ویژگی‌های خاص در آنها، توصیه به رعایت حجاب و پوشیدگی در چشم مؤکد می‌باشد
پوشیدگی و حجاب برای همه انسان‌ها از زن و مرد لازم و ضروری است و سبب رشد بسیاری از فضایل و اخلاقیات می‌گردد. به ویژه در محیط جامعه اسلامی که قرار است مکانی برای رشد متعالی و کار و تلاش باشد. لذا اسلام عزیز محیط جامعه را محیطی سالم برای چنین فعالیت‌هایی می‌پسندد که رعایت پوشش و حجاب مناسب حداقل شرط لازم برای تحقیق چنین امری است.

بر همین مبنا زنان و مردان ملزم به رعایت قوانین پوشیدگی هستند. این پوشیدگی همه اندام‌ها را شامل می‌شود. از جمله چشم. به خصوص در باره مردان به خاطر ویژگی‌های خاص در آنها، توصیه به رعایت حجاب و پوشیدگی در چشم مؤکد می‌باشد. در مقاله قبلی احکام نگاه از نظر کلی را بیان نمودیم. البته لازم است تأکید شود که احکام نگاه شامل مردان و زنان هر دو می‌شود و چنین نیست که تنها مردان ملزم به رعایت پوشش در نگاه می‌باشند. بر اساس احکام نگاه، نگاه کردن با لذت و ریبه در هر صورتی حرام است مگر میان زن و شوهر؛ لذا نگاه شهوت انگیز مردان به زنان و یا زنان به مردان و یا زنان و مردان هر کدام به همجنس خود مطلقاً حرام می‌باشد. بر همین اساس نگاه همراه با لذت و شهوت انگیز به محارم چه زن و چه مرد نیز حرام است و تنها در مورد زن و شوهر اجازه چنین نگاه‌هایی داده شده است و در سایر موارد همگی حرام می‌باشد.

از آنجایی که قوانین اسلامی از نظر عقلی و منطقی به دنبال سعادت انسان‌هاست، راه‌هایی را نیز معین می‌کند که قابل اجرا باشد و از این رو اگر دستور به حفظ چشم و کنترل نگاه می‌دهد و زنان و مردان را از نگاه‌های شهوت لود باز می‌دارد، در مقابل نیز دستور می‌دهد تا در محیط اجتماع زنان و مردان مبادرت به حفظ پوشش بدنی خود نیز بپردازند تا زمینه‌های نگاه‌های شهوت لود را از بین ببرند تا از هر لحاظ محیط اجتماع محیطی سالم باشد

بپوشان و نگاه نکن!

از آنجایی که قوانین اسلامی از نظر عقلی و منطقی به دنبال سعادت انسان‌هاست، راه‌هایی را نیز معین می‌کند که قابل اجرا باشد و از این رو اگر دستور به حفظ چشم و کنترل نگاه می‌دهد و زنان و مردان را از نگاه‌های شهوت آلود باز می‌دارد، در مقابل نیز دستور می‌دهد تا در محیط اجتماع زنان و مردان مبادرت به حفظ پوشش بدنی خود نیز بپردازند تا زمینه‌های نگاه‌های شهوت آلود را از بین ببرند تا از هر لحاظ محیط اجتماع محیطی سالم باشد.

به مردان توصیه می‌شود بدن خود را با لباس‌های مناسب بپوشانند. مردان جایز نیستند از لباس‌های تنگ استفاده کنند به طوری که اندام‌های آن‌ها را به نحوی نمایان کند که موجب تحریک و ایجاد مفسده شود. هم چنین لباس‌های آستین کوتاه در صورتی که سبب مفسده باشد یا به طوری کوتاه و زننده باشد که موجب تحریک شهوات در اجتماع گردد برای مردان حرام است

بر همین اساس به زنان و مردان دستور حجاب و پوشش می‌دهد که بدن خود را بپوشانند. گر چه در مورد زنان به خاطر ظرافت‌ها و ویژگی‌های خاص این دستور مؤکد است امّا این بدان معنی نیست که مردان هیچ گونه دستوری در رعایت حجاب و پوشش ندارند. بلکه همان طور که زنان موظف هستند ویژگی‌های خاص جنسیتی خود را در اجتماع بروز ندهند، مردان نیز ملزمند محیط اجتماع را آلوده به مسائل جنسی و هوس آمیز ننمایند.

پوشش‌های مردانه!

لباس

در همین راستا به مردان توصیه می‌شود بدن خود را با لباس‌های مناسب بپوشانند. مردان جایز نیستند از لباس‌های تنگ استفاده کنند به طوری که اندام‌های آن‌ها را به نحوی نمایان کند که موجب تحریک و ایجاد مفسده شود. هم چنین لباس‌های آستین کوتاه در صورتی که سبب مفسده باشد یا به طوری کوتاه و زننده باشد که موجب تحریک شهوات در اجتماع گردد برای مردان حرام است. باید توجه نمود گر چه حکم شرعی فقها و مجتهدین بزرگوار در پوشیدن آستین کوتاه برای مردان به طور کلی و عام جایز است و اشکال ندارد، اما خود ایشان تأکید نموده‌اند که در مواردی که سبب مفسده می‌شود پوشیدن آستین کوتاه جایز نمی‌باشد. بنابراین چنین نیست شارع مقدس تنها زنان را ملزم به رعایت حجاب نموده باشد بلکه مردان نیز موظفند رعایت حیا و عفت عمومی را بنمایند و از پوشش مناسب جامعه اسلامی استفاده نمایند، همان طور که تنها مردان ملزم به کنترل نگاه خود نیستند بلکه شارع مقدس زنان را نیز موظف نموده است از نگاه‌های شهوت آمیز خود را پاک نمایند.

جامعه عاری از شهوات!

همان طور که گفته شد مردان و زنان براساس دستورات اسلامی موظفند محیط اجتماع خود را از هر لحاظ سالم نمایند تا بتوانند آن را عرصه فعالیت و کار و تلاش نمایند. خانواده و روابط زن و شوهر در بستر ازدواج، جایی است که شارع مقدس برای ارضاء شهوات و لذات جنسی به عنوان یکی از نیازهای نوع بشر، آن را تدارک دیده است. در هم آمیختن و اختلاط کارکردهای اجتماع و خانواده در یکدیگر در این موضوع سبب خواهد شد که هر یک از آن‌ها از مسیر و جریان طبیعی خود خارج شوند و آدمی نتواند از آن‌ها استفاده لازم در جهت سعادتمندی خویش را بنماید!

سخن پایانی...

حجاب از ضروریات دین اسلام است که عدم رعایت آن در مواردی دارای مجازات و جرائم است و باید دانست که دستور پوشش زنان و مردان هر دو را شامل می‌شود و گر چه پوشش کامل برای مردان همچون زنان واجب نیست ولی نگاه زن به بدن مرد حرام است همان گونه که پوشش صورت و دست‌ها تا مچ برای زن واجب نیست ولی نگاه مرد از روی شهوت حرام می‌باشد.

ن. رادفر

گروه دین تبیان

فهرست منابع و مآخذ

1- پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی- سید مجتبی حسینی

2- مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید- سید محسن محمودی

3- رساله دانشجویی- سید مجتبی حسینی

4- توضیح المسائل مطابق با نظر ده تن از مراجع تقلید

5- آموزش فقه- فلاح زاده

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.