تبیان، دستیار زندگی
در این فعالیت خط راست با استفاده از نقطه یابی رسم می شود...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رسم خط با نقطه یابی

رسم خط با نقطه یابی

موضوع:

معادله خط

هدف:

نمایش خط راست با استفاده از نقطه یابی و ساختن یک خط در محیط دینامیکی

شرح فعالیت:

لغزنده a را حرکت دهید. با توجه به حرکت این لغزنده A حرکت می کند. مختصات این نقطه در گوشه ی تصویر نشان داده شده است.

اگر طول این نقطه را x و عرض آن را با y نشان دهیم. چه رابطه ای بین x و  y این نقطه برقرار است؟

لغزنده را حرکت دهید و مسیری که نقطه ی A روی آن حرکت می کند دقت کنید. نقطه ی A روی چه مسیری حرکت می کند؟

فعالیت فوق را برای لغزنده ی C و نقطه ی C تکرار کنید. می توانید روی نقاط A و C کلیک راست کنید و گزینه ی «تعقیب مسیر روش» را فعال کنید تا نتیجه را ببینید.

تمرین:

رسم خط با نقطه یابی

راهنمایی


گروه ریاضی سایت تبیان - داودی، طاهری و نوربخش

تنظیم: یگانه داودی