تبیان، دستیار زندگی
آنها نیز در مداخلات خود جانب قربانی را می گیرند و وقتی مداخله نمی کنند طرف زورگو پیروز می شود. بنابراین قل کوچکتر یا ضعیف تر بر دهان لقی خود می افزاید که توجه والدین را جلب کند و اختلافات را به نفع خود تمام کند.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مصالحه پشت درهای بسته

چگونه نزاع بین دو یا چند قلوها را متوقف کنیم؟


آنها نیز در مداخلات خود جانب قربانی را می گیرند و وقتی مداخله نمی کنند طرف زورگو پیروز می شود. بنابراین قل کوچکتر یا ضعیف تر بر دهان لقی خود می افزاید که توجه والدین را جلب کند و اختلافات را به نفع خود تمام کند.....

مصالحه پشت درهای بسته

یک سال بعد از تولد که تحرک و کنجکاوی دوقلوها(یا چند قلوها) بیشتر می شود اختلافات آنها با هم شروع می شود. ابتدا یکی از بچه ها که در ظاهر جسورتر قدرتمندتر است بر رابطه مسلط می شود ولی در پایان سال دوم قل ضعیف تر هم تلافی کردن و مسخره کردن و تحریک  قل جسورتر را شروع می کنند. ضمن اینکه بین 3-6سالگی دهان لقی قل کوچکتر بیشتر می شود. مشاهدات در زمینه تعامل پیش دبستانی ها ی دو یا چند قلو نشان می دهد که آنها درهر ساعت تقریبا هفت تا هشت مرتبه با هم اختلاف پیدا می کنند ولی اختلافات آنها عمر کوتاهی دارد. تقریبا در 25 درصد موارد هم پرخاشگری کلامی یا فیزیکی رخ می دهد. در ضمن مادران در 50 تا 60 در صد موارد بگو مگوهای میان دو یا چند قلوها مداخله می کنند بنابراین نگرانی والدین در مورد رقابت دو یا چند قلوها عجیب نیست!

دهان لقی یکی از مهمترین موارد اختلاف میان دو یا چند قلوهاست که از 14 ماهگی شروع می شود و در مقطع پیش دبستانی بیشتر می شود. مطالعاتی که بر روی کودکان 2-4 ساله صورت گرفته نشان داده است که دهان لقی ها عمدتا در مورد خراب کردن وسایل و پرخاشگری است. پدر و مادر نیز در مداخلات خود جانب قربانی را می گیرند و وقتی مداخله نمی کنند بچه زورگو پیروز می شود. بنابراین قل کوچکتر یا ضعیف تر بر دهان لقی خود می افزاید که توجه والدین را جلب کند و اختلافات را به نفع خود تمام کند. اما به نظر می رسد دو یا چند قلوها بیش از آنچه که به چشم می خورد از رابطه با خواهر یا برادر خود رضایت و تلقی مثبت دارند. در مطالعه ای که در این زمینه صورت گرفته نشان داده شده است که تخمین کودکان چند قلوی دبستانی از اختلاف با خواهر و یا برادرشان به طور متوسط 5بار در روز بوده در حالیکه تخمین همین چند قلوها از اوقات خوش با هم بودن به طور متوسط 10 بار در روز بوده است. متداول ترین دلایلی که برای دعواهای خود عنوان می کردند هم عبارت بود از حوصله نداشتن، احقاق حق یا محافظت از وسایل و قلمرو. ضمنا بر خلاف این تصور متعارف که چند قلوها برای جلب توجه و محبت والدین با هم رقابت می کنند، این انگیزه برای دو یا چند قلوهای این تحقیق در ردیف آخر قرار داشته است.

مطالعاتی که بر روی کودکان 2-4 ساله صورت گرفته نشان داده است که دهان لقی ها عمدتا در مورد خراب کردن وسایل و پرخاشگری است

عوامل موثر بر اختلاف دو یا چند قلوها

سوالی که همواره برای روانشناسان مطرح است این است که چه عواملی در ایجاد روابط مثبت و منفی چند قلوها نقش دارد؟

آنچه که مسلم به نظر می رسد رابطه دوستانه و مثبت میان دو یا چند قلوهای یک تخمکی بسیار بیشتر از دو یا چند قلوهایی است که از تخمکهای مجزایی هستند. در ضمن وقتی دو فرزند همجنس بودند، رابطه آنها مثبت تر بوده تا وقتی که غیر همجنس بودند.

عوامل دیگری که بر کیفیت رابطه میان دو یا چند قلوها موثرند عبارتند از:

مصالحه پشت درهای بسته

برخورد متفاوت مادر با قل ضعیف تر و مظلوم تر، خلق و خوی بچه ها، کیفیت رابط زن و شوهر، وضعیت سازگاری والدین و نحوه مداخله والدین در اختلافات فرزندان. اگر چه اکثر مادران با فرزندان خود یکسان برخورد نمی کنند ولی این قضیه می تواند معلول سطح متفاوت رشد فرزندان باشد. حال با این اوصاف به نظر شما چه کار باید کرد تا اختلاف میان دو یا چند قلوها کاهش یافته و یا به بیان دیگر این اختلافات به درستی مدیریت شود؟

در ادامه پیشنهاداتی به والدین این دسته از کودکان ارایه می شود:

به نظر می رسد دو یا چند قلوها بیش از آنچه که به چشم می خورد از رابطه با خواهر یا برادر خود رضایت و تلقی مثبت دارند

مدیریت اختلاف میان دو یا چند قلوها گاهی اوقات به نظر می رسد که دعوای دوقلوها در شکم مادر شروع می شود. تصاویر سونوگرافی وجود دارد که در آنها دوقلوها در داخل شکم مادر آرایشی شبیه دعوا دارند. به مرور که دو یا چند قلوها بزرگتر می شوند ممکن است این درگیری ها افزایش یابد به طوری که گاهی اوقات والدین نمی دانند چگونه با این مشکل مواجه شوند.

در ادامه به نکاتی برای توقف این نزاعها اشاره می شود:

1. وقتی دوقلوهایتان با گفتن کلمات خوب نزاع شان را حل و فصل می کنند به آنها جایزه بدهید. این کار سبب  تشویق رفتار مشابه در آنها می شود. کودکان برای توقف دعوا به تقویت مثبت بهتر پاسخ می دهند.

2. موقعیت هایی را که باعث دعوا می شوند از بین ببرید. اگر اسباب بازی خاصی همواره باعث بروز دعوا می شود این اسباب بازی را از دسترس هردویشان خارج کنید.

دهان لقی یکی از مهمترین موارد اختلاف میان دو یا چند قلوهاست که از 14 ماهگی شروع می شود و در مقطع پیش دبستانی بیشتر می شود

3. اگر در روزهای خاصی این منازعات بالا گرفت آنها را از هم جدا کنید. بسیاری از دعواها از آنجا که یکی از دویا چند قلوها زودرنج تر یا کج خلق تر است ناشی می شود. بهتر است  برای هر یک از بچه ها فعالیت های مجزا در نظر بگیرید و یا از کسی بخواهید که از یکی از بچه ها  برای چند روزی مراقبت کند.

4. برای توقف دعوا سیستم جایزه و تشویق داشته باشید. به عنوان مثال اگر دویا چند قلوهایتان برای یک هفته دعوا نکردند به آنها اسباب بازی که دوست دارند بدهید.

5. چشم پوشی را فراموش نکنید. گاهی اوقات دعوای دوقلوها برای این است که ثابت کنند دیگری اشتباه می کند و یا می خواهند توجه شما را به خودشان جلب کنند. اگر این رفتار آنها مورد توجه قرار نگیرد و شما حساسیت به خرج ندهید دعوای بین آنها از بین خواهد رفت.

6. وقت استراحت به آنها بدهید. آنها را از یکدیگر جدا کنید و در اتاق های مجزا و دور از هم قرار دهید. دعوای آنها پشت درهای بسته ادامه نخواهد یافت. به عنوان یه حساب سر انگشتی، به ازای هر سال از سن کودک، یک دقیقه جدا کردن شان زمان معقولی برای پایان دعواست.

مریم عطاریان

بخش خانواده ایرانی تبیان


مطالب مرتبط :

زندگی به سبک چند قلویی

به دست آوردن دل کودکان

آموزش احترام به میوه های زندگی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.