تبیان، دستیار زندگی
قرائت جزءبیست و ششم قرآن کریم با صدای قاریان مشهور
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قرائت جزء بیست و ششم قرآن کریم با صدای قاریان مشهور

قرآن

سعد الغامدی

شهریار پرهیزگار

احمد بن الحجمی

مصطفی اسماعیل

عبدالله مطرود

محمود خلیل الحصری

محمد محمود طبلاوی - بخش دوم قرائت

استاد قحطانی

کریم منصوری

محمد حسین سبز علی

محمد عباسی

مهدی صیاف زاده

شحات انور

استاد جواد پناهی

بخش قرآن تبیان