تبیان، دستیار زندگی
بازدید‌كنندگان از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌كریم می‌توانند برای شركت در مسابقه «امر به معروف و نهی از منكر» به غرفه شبكه رادیویی قرآن مراجعه كنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در نمایشگاه قرآن برگزار می‌شود؛

مسابقه امر به معروف و نهی از منكر

نمایشگاه قرآن

بازدید‌كنندگان از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللیقرآن‌كریم می‌توانند برای شركت در مسابقه «امر به معروف و نهی از منكر» به غرفه شبكه رادیویی قرآن مراجعه كنند.

به گزارش روابط عمومی، این مسابقه به همت ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منكر و شبكهرادیویی قرآن و با هدف گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منكر و آشنا ساختن مردمبا این باور دینی واجب و تلاش برای فرهنگ‌سازی تذكر زبانی برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش حاضران به‌ صورت حضوری درغرفه شبكه رادیو قرآن مستقر در نمایشگاه قرآن حاضر می‌شوند و با پاسخ دادن به چندسوال مطرح شده در زمینه امر به معروف و نهی از منكر در این مسابقه شركت می‌كنند.

به منظور بهره‌مند شدن و افزایش آگاهیمخاطبان رادیو، این مسابقه به‌صورت پخش زنده در رادیو اجرا می‌شود.

هر شب به 6 نفر از برندگان این مسابقه، نرم‌افزار كتابخانهدیجیتالی امر به معروف و نهی از منكر با قابلیت نصب در گوشی‌های تلفن همراه اهدامی‌شود.

تنظیم: هومن بهلولی