تبیان، دستیار زندگی
از وسایل مورد استفاده و پر کاربرد در بسیاری از پروژه ها گیره و میله هم زن است، گیره ها در انواع مختلف ساخته می شوند و هر نوع از آنها کاربرد متفاوتی دارند. استفاده اصلی گیره در نگهداری وسایل شیشه ای است، چه برای گرم کردن مواد و چه دیگز مواردی که لازم است..
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گیره و میله هم زن در آزمایشگاه

گیره و میله هم زن در پژوهش

گیره

از وسایل مورد استفاده و پر کاربرد در بسیاری از پروژه ها گیره و میله هم زن است، گیره ها در انواع مختلف ساخته می شوند و هر نوع از آنها کاربرد متفاوتی دارند. استفاده اصلی گیره در نگهداری وسایل شیشه ای است، چه برای گرم کردن مواد و چه دیگز مواردی که لازم است طرفی را در ارتفاع مشخصی نگاه داشت.

گیره ها معمولاً دارای دو فک هستند که قسمتی از ظرف شیشه ای در آن قرار می گیرد و پیچی که به وسیله آن می توان دو فک گیره را به هم نزدیک کرد تا ظرف مورد نظر را محکم نگه دارد. هنگام محکم کردن پیچ باید مراقب بود که با زیاد فشار آوردن به ظرف، شکسته نشود.

گیره و میله هم زن در پژوهش   گیره و میله هم زن در پژوهش
گیره و میله هم زن در پژوهش

میله هم زن

میله همزن معمولاً از جنس شیشه است و برای هم زدن محلولها به کار می رود. برای هم زدن مواد باید از این نوع میله های شیشه ای استفاده کرد چرا که میله های چوبی یا فلزی ممکن است با مواد مورد نظر ما واکنش دهند و نتیجه آزمایش را خلاف خواسته ما تغییر دهند. این میله ها در عین حال بسیار حساسند و در صورتی که مراقبت نشود زود می شکنند.

گیره و میله هم زن در پژوهش

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: احمد آشتیانی

تنظیم: نسرین صادقی