تبیان، دستیار زندگی
رنگ
رنگ
رنگ
حال كه با رنگ های مختلف آشنا شدید. بهتر است دقیقتر نور را مورد بررسی قرار دهیم ....
مدل سازی پیشرفته (آینه محدب - آینه مقعر)
مدل سازی پیشرفته (آینه محدب - آینه مقعر)
مدل سازی پیشرفته (آینه محدب - آینه مقعر)
شاید شما علاقمند باشید بعضی آزمایش ها را با آینه انجام دهید در این مدل سازی شما آینه محدب/مقعری در اختیار دارید كه می توانید فاصله كانونی آن را تعیین نمایید در ضمن می توانید موقعیت جسم را نیز مشخص كنید. ...