تبیان، دستیار زندگی
جزء بیست قرآن را با تلاوت زیبای قاریان مشهور ، هم خوانی کنیم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قرائت جزء بیستم قرآن کریم با صدای قاریان مشهور

قرآن مجید

سعد الغامدی

شهریار پرهیزگار

احمد بن الحجمی

مصطفی اسماعیل

عبدالله مطرود

محمود خلیل الحصری

محمد محمود طبلاوی

استاد قحطانی

کریم منصوری

محمد حسین سبز علی

محمد عباسی

مهدی صیاف زاده

شحات انور

استاد جواد پناهی

بخش قرآن تبیان