تبیان، دستیار زندگی
هر یک از زوج ها، فهرستی از آرزوها و انتظارات از زندگی، همسر، فرزندان و دیگران دارند، احساس خوشبختی و خوشحالی آنان با توجه به باورها، اندیشه ها و الگوهای رفتاری، بسته به این است که کدامیک از انتظارات شان برآورده شده و کدامیک تحقق نیافته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فهرست انتظارات و حس خوشبختی


هر یک از زوج ها، فهرستی از آرزوها و انتظارات از زندگی، همسر، فرزندان و دیگران دارند، احساس خوشبختی و خوشحالی آنان با توجه به باورها، اندیشه ها و الگوهای رفتاری، بسته به این است که کدامیک از انتظارات شان برآورده شده و کدامیک تحقق نیافته است.


قوم همسر نه

همه ی زوج ها، به دنبال کشف راز خوشبختی واقعی هستند و دوست دارند زندگی شاد، موفق، آرام و رضایت بخشی داشته و از حداکثر سلامتی، آرامش، شادابی و خوشبختی شان بهره مند باشند.

هر یک از زوج ها وقتی توقع شان برآورده نشده و به خواسته های خود نرسند، آزرده خاطر شده و می رنجند، نگران و مشوش شده و احساس ناامنی و سردرگمی می کنند، احساس بازندگی کرده و مأیوس و سرخورده می شوند. همه ی زوج ها دوست دارند همسرشان با مهر و محبت و علاقه ی بیش تری ارتباط موثر برقرار سازند اما وقتی توقع و انتظار یک یا هر دوی زوج ها از زندگی زناشویی برآورده نشود، به احساس خوشی و خوشبختی شان لطمه وارد می شود.

بسیاری از زوج ها به علت نادانی، ناتوانی و نداشتن مهارت های لازم، ناآگاهانه خوشحالی و خوشبختی واقعی یا خیالی خود را خراب می کنند و افزون بر آن، ندانسته خوشحالی و احساس رضایت فردی و مشترک خود را متکی و وابسته به دیگران و عوامل محیطی و خارجی می کنند که هیچ تسلطی بر آن ندارند و قربانی شرایط و مقتضیات محیطی می شوند.

در زندگی مشترک زناشویی، زوج ها چه بخواهند و چه نخواهند، چه آگاه باشند و چه نباشند، رفتارها و بروز احساسات شان کم و بیش تحت تأثیر الگوهایی قرار دارد که تحت تأثیر آن بزرگ شده یا بوده اند.

در زندگی مشترک زناشویی، زوج ها چه بخواهند و چه نخواهند، چه آگاه باشند و چه نباشند، رفتارها و بروز احساسات شان کم و بیش تحت تأثیر الگوهایی قرار دارد که تحت تأثیر آن بزرگ شده یا بوده اند. در واقع مبنای ارزیابی، داوری و سنجش افراد در برابر هر پدیده ای از جمله رفتارشان با همسر، فرزندان و اطرافیان در چارچوب باورها، اندیشه ها و الگوهای رفتاری شان بوده و کنش و واکنش های شان نیز در آن چارچوب قرار دارد.

کودکان پسر یا دختر با توجه به استعدادهای شان، تحت تأثیر رفتار و کردار مادر، پدر و اطرافیان نزدیک خود قرار می گیرند و رفتار و کردار آنان کم و بیش شبیه والدین شان می شود. الگوهای رفتاری زنان و مردان معمولاً ریشه در تربیت و دوران کودکی آنان دارد؛ اگر چه به ظاهر بین کردار و رفتار امروزی با دوران کودکی شان هیچ گونه ارتباطی دیده نشود.

الگوهای رفتاری هر یک از زوج ها اگر منفی و غیرسازنده و مخرب باشد:

الگوهای رفتاری هر یک از زوج ها اگر منفی، غیرسازنده و مخرب باشد، ارزیابی و داوری آنان درباره ی کنش ها و واکنش ها. روابط و بسیاری موارد دیگر، سطحی، ناپخته و شتاب زده بوده، زن و مرد را در زندگی فردی و مشترک با ناهنجاری ها و چالش های بزرگی مواجه می سازد.

کودکان از بزرگ تر ها می آموزند که نسبت به آن چه روی می دهد، چه رفتاری از خود بروز دهند و در برابر پدیده ها و مسائل مختلف چه کنش و واکنشی از خود نشان دهند؛

با توجه به این که هر زن و مردی به تنهایی مجموعه ای ست از باورها، اندیشه ها، الگوها و عادت های «مثبت، خوب» و «منفی، بد» که ویژگی های احساسی و رفتاری او را شکل می دهند، افزون بر آن، گروهی از زنان و مردان ویژگی های مثبت بیشتری و ویژگی های منفی کم تری دارند و برعکس گروهی دیگر از ویژگی های منفی بیش تر، مثبت کم تری برخوردار هستند؛ به طور کلی هر یک از زوج ها دارای ویژگی های خاص خود می باشند که مبنای ارتباط با خود همسر و دیگران را شکل می دهد؛ به این معنا بسیاری از خانم ها و آقایان باورها و آموخته ها، رفتارها و عملکرد خود را مبنا قرار داده و همسر، فرزندان، فامیل، دوستان و دیگران را به تصور این که باورها، عادت ها و الگوهای رفتاری خود درست است، در این چارچوب مورد ارزیابی و داوری قرار می دهند؛ بی توجهی و بی اعتبار شمردن بینش ها، باورها و عملکرد متفاوت همسر و دیگران و در برابر آن ها مقاومت کردن و جبهه گرفتن، موجب می شود که زندگی مشترک در مسیر ناهنجاری و چالش های فراوانی قرار گیرد؛ به عبارتی دیگر یکی از عوامل مهمی که تثبیت و آرامش زندگی مشترک یا آشفتگی و ناهنجاری های فراوان بین روابط زن و مرد را موجب می شود، پذیرفتن و توجه کردن با بی اعتنایی و توجه نکردن به تفاوت بینش ها، باورها و عملکرد خود با همسر و دیگران است.

به طور کلی کودکان از بزرگ تر ها می آموزند که نسبت به آن چه روی می دهد، چه رفتاری از خود بروز دهند و در برابر پدیده ها و مسائل مختلف چه کنش و واکنشی از خود نشان دهند؛ وقتی کودکان دیروزی بزرگ شده و به صورت زن و شوهر امروزی در می آیند، آموخته های خود را در بسیاری مواقع، الگو قرار داده و سعی می کنند آن رفتار را با همسر خود داشته باشند!

بخش خانواده ایرانی تبیان


منبع :شادکامی

مقالات مرتبط :

زن و شوهر های ناشی

دلبستگی های ناایمن

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.