تبیان، دستیار زندگی
در این مقاله، ویژگی های یک معلم موفق ارائه شده است....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معلم موفق کیست؟

شمعی که پایانش , آغاز است

برکسی پوشیده نیست که عامل اصلی « یادگیری»  معلم است.

اما آیا هیچ گاه از خود پرسیده كه چطور معلمى هستیم؟

و آیا دانش آموزان همواره تشنه دیدار ما هستند؟!!

واقعیت این است که بچه ها اصولا طالب هر معلمى نیستند، و هر معلمى نمى تواند ادعا کند که دانش آموزان برایش احترام قائلند.

گام اصلى و مهم براى موفق بودن یك معلم، شناخت است. معلمى كه خود را بشناسد و تحلیل كند، مسلما ًگام مؤثرى در راه موفقیت برداشته است. از این رو برای دانستن این كه معلم موفقى هستیم یا نه ویژگى هاى اساسى معلمان موفق را بر مى شمریم:

  1. 1-معلم موفق همیشه یك محصل است:

اگر همیشه در حال یادگرفتن و دنبال کشف حقایق باشیم. عطش وجودمان شعله ور می ماند. اگر معلم، خود تشنه نباشد، نمی تواند دانش آموزان را تشنه آموختن نماید.

  1. 2 - معلم موفق همیشه به رشد و پویایى خود و شاگردانش توجه مى كند:

درجا زدن، سكون و ناامیدى از خصایص انسان هاى رشد نیافته است. قبل از هرچیز، معلم موفق كسى است كه به فكر پویایى و رشد خویش است دهد.

  1. 3 - معلم موفق همواره خود را مورد نقد قرار می دهد:
  2. نکاتی برای اداره ی مطلوب کلاس

انتقاد از خود، اساس پیشرفت انسان است. معلم موفق هیچ گاه احساس نمی کند که شیوه ی تدریس او بی نقص است، بلکه روش های تدریس خود را مورد نقد و بررسی قرار می دهد و می داند که همواره روش های مناسب تری وجود دارد و باید تا جای ممکن از روش های کهنه و کم اثر فاصله بگیرد.

  1. 4 - معلم موفق همواره شاد و کامیاب است:

او خود را شایسته ی بهترین ها در طبیعت می داند و بر این اساس به کار و حرفه ی ارزشمند خود عشق می ورزد و شادمان و خشنود از فرایند یاددهی – یادگیری، به تعامل با دانش آموزان می پردازد و احساس می کند که تلاش ارزشمند او موجبات یادگیری بهتر را فراهم می کند.

  1. 5 - معلم موفق همواره ظاهری آراسته و درونی آرام دارد:

اطمینان قلبی و آرامش درون، ایجاد محبت و صمیمیت می کند و این اطمینان، آرامش خوبی را در کلاس درس برای شاگردان به ارمغان می آورد و اگر ظاهر آراسته و مرتب خود را با وقار ارزشمند خود همراه سازد، بسیار جذاب جلوه گری خواهد کرد.

  1. 6 - معلم موفق به آرمان ها و اهداف بزرگ می اندیشد:

اصولا معلم نیز همانند دانش آموزان با تجربه خطاها و اشتباهات بهتر یاد می گیرد و رشد می یابد. پس بهتر است تجربیات خوب خود و دیگران را مورد ارزیابی قرار دهد و به کار گیرد و مطمئن باشد که معلمی تنها یک نسخه یا فرمول ساده ندارد، بلکه هر گونه روش جدید و ایده ی نو افق های جدیدی را خواهد گشود و ما را به موفقیت ها و آرمان های بزرگ خویش نزدیک خواهد کرد.


مرکز یادگیری سایت تبیان

گردآوری: نوربخش - تنظیم: داودی