تبیان، دستیار زندگی
تأثیر فعالیت‌های شیعه‌ستیزانه وهابیت بر روابط تاجیکستان و ایران
تأثیر فعالیت‌های شیعه‌ستیزانه وهابیت بر روابط تاجیکستان و ایران
تأثیر فعالیت‌های شیعه‌ستیزانه وهابیت بر روابط تاجیکستان و ایران
موج جدید تبلیغات شیعه‌ستیزانه در کشور تاجیکستان تا بدانجا پیش رفته است که دولت سکولار این کشور نیز افراد و اتباع خود را با برچسب «تروریست» تحت فشار قرار می‌دهد و دو ملت فهیم و فرهیخته ایرانی و تاجیک را از هم دور می‌سازد.
قطار منکراتی که ترمز بردیده
قطار منکراتی که ترمز بردیده
قطار منکراتی که ترمز بردیده
نکند کاسه صبر رهبری لبریز شود و دیگر به نصیحت اکتفا نکند.این مردم دیندارند؛ تمام«هست و نیست»شان را برای این دین عزیزتر از جانشان داده‌اند و می‌دهند؛ با کسی هم تعارف ندارند.عذرپذیر هم هستند؛ اما توجیه و بازی را برنمی‌تابند.