تبیان، دستیار زندگی
کدام قتل در نگاه قانون جایز است؟
کدام قتل در نگاه قانون جایز است؟
کدام قتل در نگاه قانون جایز است؟
در صورتی که مردی همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا کردن ببیند به استناد ماده 630 قانون تعزیرات از قانون مجازات اسلامی می تواند هر دو یا در صورت مُکرَه بودن زن، فقط مرد زانی را قبل از مراجعه به حاکم در همان محل وقوع جرم به قتل برساند. 2. تجاوز به عنف؛ اگ
حکم شرعی سیلی زدن به صورت
حکم شرعی سیلی زدن به صورت
حکم شرعی سیلی زدن به صورت
مطابق فتوای مراجع، اگر سیلی زدن به صورت، منجر به سرخی یا کبودی و یا سیاهی صورت شود، هر کدام مشمول دیه خاصی است و در غیر این صورت، دیه ندارد. و اگر عضو دیگری غیر از صورت مورد ضرب واقع شود، به طوری که در اثر آن رنگ پوست سرخ یا کبود و یا سیاه شود، دیه آن، نص
حکم مسلمانی که کافر غیر ذمی را بکشد
حکم مسلمانی که کافر غیر ذمی را بکشد
حکم مسلمانی که کافر غیر ذمی را بکشد
کتمان شهادت حرام، و اظهار آن واجب است و این تا زمانی است که ادای شهادت برای شاهد ضرر قابل توجهی نداشته باشد، امّا در صورت وجود ضرر، اداى آن واجب نیست. بر این اساس کتمان شهادت گناه کبیره است، امّا در صورت ضرر ادای آن واجب نیست، البته هر ضرری طبعاً ملاک ن
دو سوال از ارث و دیه
دو سوال از ارث و دیه
دو سوال از ارث و دیه
دو ماده از مواد قانون مجازات اسلامی تصریح به این دارد که دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است. این مواد می‌گوید: ماده 209: هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد. ماده
قتل چند نوع است؟
قتل چند نوع است؟
قتل چند نوع است؟
قتل چند نوع است؛ قتل عمد و قتل خطا. قتل خطا نیز یا خطای محض است یا خطای شبه عمد. خطای محض: مانند این که شخصی به سمت حیوانی شلیک کند ولی اتفاقاً به انسانی اصابت کند که در این صورت دیه از عاقله (پدر و فرزند و اقوام ذکور قاتل) گرفته می شود. خطای شبه عمد: مان
اجراى قصاص وظیفه کیست؟
اجراى قصاص وظیفه کیست؟
اجراى قصاص وظیفه کیست؟
اگر شخص بالغ و عاقل با اختیار و عمد مسلمان بالغ عاقلى را بكشد ورثه مقتول حقّ دارند به عنوان قصاص او را بكشند، ولى اگر دیوانه‏اى یا نابالغى یا بچه در شكم را بكشد، قصاص نمى‏شود و باید دیه داده شود و همچنین اگر دیوانه یا نابالغ یا شخص كور، كسى را بكشد قصاص ن