تبیان، دستیار زندگی
میزان نرخ دیه، نرخ روز است!
میزان نرخ دیه، نرخ روز است!
میزان نرخ دیه، نرخ روز است!
اگر به صورت كسى سیلى یا چیز دیگر بزنیم بطورى كه صورت او سرخ شود، باید یك مثقال و نیم شرعى طلا كه هر مثقالى هجده نخود است بدهیم، و اگر كبود شود، سه مثقال، و اگر سیاه شود، باید شش مثقال شرعى طلا بدهیم، ولى اگر جاى دیگر بدن كسى را بواسطه زدن، سرخ یا كبود یا
افزایش دیه در ماه های حرام
افزایش دیه در ماه های حرام
افزایش دیه در ماه های حرام
فلسفه تغلیظ دیه (افزایش دیه) در ماههای حرام حفظ حرمت این ماههاست، و ربطى به گناه کار بودن یا نبودن قاتل ندارد. تا اشکال شود که در قتل خطای محض، قاتل گناهی مرتکب نشده است؛ پس چرا دیه تغلیظ می شود. علاوه بر این بیشتر قتل ها و آسیب های غیر عمد به گونه ای هس
آیا می توانم از پدرم دیه بگیرم؟
آیا می توانم از پدرم دیه بگیرم؟
آیا می توانم از پدرم دیه بگیرم؟
با توجه به این که اسلام از برابری حقوق زن و مرد سخن به میان آورده و علت نصف بودن دیه زن را سرپرستی مرد توجیه کرده است، حال با توجه به به این زمانه که زن ها تحصیل کرده و شاغل هستند و از پس مخارج خود و حتی خانواده بر می آیند، آیا این حکم عادلانه می باشد؟ مم
حکم خودکشی چیست؟
حکم خودکشی چیست؟
حکم خودکشی چیست؟
کسی که خود را در معرض خطر قرار می دهد به دلالت التزامی نوعی قصد خودکشی دارد. دیه او بر کسی نیست مگر اینکه رانندگان اتومبیل های عبوری قدرت کنترل خود در برابر او را داشته باشند.