تبیان، دستیار زندگی
پاسخ به شبهه ای در رابطه با ارث و میراث
پاسخ به شبهه ای در رابطه با ارث و میراث
پاسخ به شبهه ای در رابطه با ارث و میراث
در احکام اسلامی چنین حکمی وجود دارد که اگر پدربزرگ فوت کند و پسر او پیش از آن فوت کرده باشد، از ارث پدر بزرگ به نوه های یتیم او چیزی نمی رسد و تمامی ارث میان فرزندان خود پدر بزرگ تقسیم می‌شود، آیا این حکم با وجود یتیم بودن نوه ها و یا نیاز مالی آنان، ظالمانه نیست؟ این در حالیست که یک انسان عاقل و دلسوز در هنگام تقسیم ارث حتی می تواند سهم بیشتری به ایتام دهد، نه اینکه هیچ چیزی به آنان ندهد.
چه موقع وصیت کردن واجب می شود؟
چه موقع وصیت کردن واجب می شود؟
چه موقع وصیت کردن واجب می شود؟
گرچه وصیت ذاتا از مستحبات مؤكد است، ولى گاه شكل وجوب پیدا مى كند، مثل اینكه انسان در پرداخت حقوق واجب الهى كوتاهى كرده باشد، و یا اماناتى از مردم نزد او است كه در صورت عدم وصیت احتمال مى دهد حق آنان از بین برود، و از آن مهمتر اینكه گاه موقعیت شخص در جامعه
وصیت در حال حیات قابل تغییر است
وصیت در حال حیات قابل تغییر است
وصیت در حال حیات قابل تغییر است
وصیت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش برای او كارهایی انجام دهند یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملك كسی باشد یا برای اولاد خود و كسانی كه اختیار آنان با اوست قیم و سرپرست معین كند و كسی را كه به او وصیت می كنند وصی می گویند.
حکم قرض کردن برای کفن و دفن میت
حکم قرض کردن برای کفن و دفن میت
حکم قرض کردن برای کفن و دفن میت
مسلمانى را که محتضر است (یعنى در حال جان دادن است)، باید به پشت بخوابانند به طورى که کف پاهایش به طرف قبله باشد. چه مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا کوچک. و اگر خواباندن او کاملاً به این طور ممکن نیست بنا بر احتیاط واجب تا اندازه اى که ممکن است باید به این دس
فلسفه وصیت‏ چیست؟
فلسفه وصیت‏ چیست؟
فلسفه وصیت‏ چیست؟
وصیت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش برای او كارهایی انجام دهند یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملك كسی باشد یا برای اولاد خود و كسانی كه اختیار آنان با اوست قیم و سرپرست معین كند و كسی را كه به او وصیت می‌كنند وصی می‌گویند.
چه موقع وصیت کردن واجب می شود؟
چه موقع وصیت کردن واجب می شود؟
چه موقع وصیت کردن واجب می شود؟
انسان باید وصیت خود را وسیله‏اى براى جبران و ترمیم كوتاهیهاى گذشته قرار دهد، حتى اگر كسانى از بستگان نسبت به او بى‏مهرى داشتند از طریق وصیت، به آنها محبت كند، در روایات مى‏خوانیم پیشوایان اسلام مخصوصا نسبت براى خویشاوندانى كه از در بى‏مهرى با آنها در مى‏آ