تبیان، دستیار زندگی
استفاده از بیمه دیگران چه حكمی دارد؟
استفاده از بیمه دیگران چه حكمی دارد؟
استفاده از بیمه دیگران چه حكمی دارد؟
بیمه، نوعى تعهّد و پیمان میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که به موجب آن یک طرف متعهّد مى گردد در ازاى پرداخت مبلغى از سوى طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، همۀ خسارت وارده بر او یا بخشى از آن را جبران نماید. بیمه انواع مختلف دارد که از نظر اسلام، تمام اقسام آن
حکم شرعی بیمه سرمایه گذاری
حکم شرعی بیمه سرمایه گذاری
حکم شرعی بیمه سرمایه گذاری
بیمه، نوعى تعهّد و پیمان میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که به موجب آن یک طرف متعهّد مى گردد در ازاى پرداخت مبلغى از سوى طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، همۀ خسارت وارده بر او یا بخشى از آن را جبران نماید. بیمه انواع مختلف دارد که از نظر اسلام، تمام اقسام آن
حکم استفاده از بیمه دیگران (درمانی و غیر درمانی)
حکم استفاده از بیمه دیگران (درمانی و غیر درمانی)
حکم استفاده از بیمه دیگران (درمانی و غیر درمانی)
با توجه به اینكه شخصی چند سال وجهی را به حساب بیمه واریز می‌كند و ممكن است این مبلغ پرداختی به بیمه از طرف بیمه گذار هیچ گونه استفاده‌ای (به جهت رخ ندادن حادثه مثل بیمه عمر و...) نداشته باشد، ‌بنابراین گرفتن یا دادن این مبالغ چه حكمی دارد؟
نظر اسلام درباره بیمه
نظر اسلام درباره بیمه
نظر اسلام درباره بیمه
در بیمه، علاوه بر شرایطى که در سایر عقود مطرح است؛ از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و غیر آنها، چند شرط دیگر معتبر است که عبارت اند از: 1. تعیین مورد بیمه؛ یعنی چه شخصی یا کالایی مورد بیمه قرار گرفته است. 2. مشخص کردن دو طرف عقد که اشخاص اند، یا مؤسسات و یا دول
از قوانین شرعی بیمه چه می دانید؟
از قوانین شرعی بیمه چه می دانید؟
از قوانین شرعی بیمه چه می دانید؟
مراجع عظام تقلید در این باره می گویند: گرچه بیمه عقد مستقلى است اما مى‌توان آن را در قالب عقود دیگر از قبیل صلح، اجرا نمود. این قرارداد از عقدهاى لازم به شمار مى‌رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست.