تبیان، دستیار زندگی
آیا مهریه و نفقه باعث کاهش ارث زن می باشد؟
آیا مهریه و نفقه باعث کاهش ارث زن می باشد؟
آیا مهریه و نفقه باعث کاهش ارث زن می باشد؟
یکی از آثار حقوقی عقد ازدواج دائم، ارث بردن مرد و زن از یکدیگر بعد از فوت یکی از آنهاست که مبنای این توارث در قرآن مجید آمده و قانون مدنی نیز به جزئیات و نحوه ارث بری و تفاوت های مقدار ارث مرد و زن پرداخته است.
شروط ارث بردن
شروط ارث بردن
شروط ارث بردن
ارث بردن شش شرط دارد. 1. مرگ مورث(کسی که وارث از او ارث می برد). 2. زنده بودن وارث، 3. اسباب و موجبات ارث؛ مانند نسب و سبب. 4. وجود ترکه(مال و سرمایه). 5. حق و دینی به ترکه تعلق نگرفته باشد. 6.
اینهم یکی از زیباییهای اسلام!
اینهم یکی از زیباییهای اسلام!
اینهم یکی از زیباییهای اسلام!
چون دختر هم یک ارث از پدر خویش می برد و در منزل همسرش هم از مهریه و هم از نفقه بهره می برد پس در ارث بردن از پدر خویش نصف پسر ، ارث می برد حال آنکه زیبایی اسلام در اینجا نمایان می گردد که چه موشکافانه مسائل را مورد بررسی قرار می دهد و چه عادلانه قوانین را
حکم طلب ارث در زمان زنده بودن والدین!
حکم طلب ارث در زمان زنده بودن والدین!
حکم طلب ارث در زمان زنده بودن والدین!
شوهر و فرزندانم در زلزله كشته شده‌اند و معلوم نیست آیا فرزندان قبل از پدر كشته شده‌اند یا پدر قبل از فرزندان آیا اموال متوفی به برادرش تعلق دارد یا به اینجانب و سهم اینجانب از اموال شوهرم به چه میزان خواهد بود؟
چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟
چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟
چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟
زن حتى اگر ثروت کلانى هم داشته باشد، هیچ مسئولیتى در زمینه تأمین مخارج خود و فرزندانش ندارد. زن نه تنها هیچ بار مالى را در زندگى زناشویى بر دوش نمى‏کشد، بلکه در صورت تمایل حق دارد در قبال کارهاى معمول خود در منزل از قبیل شیردادن و پخت و پز و... از شوهر خو
ارث بعد از وصیت و دین است!!
ارث بعد از وصیت و دین است!!
ارث بعد از وصیت و دین است!!
انسان حق ندارد از طریق وصیت یا اعتراف به بدهى که بر ذمه او نیست صحنه سازى بر ضد وارثان کند و حقوق آنها را تضییع نماید، او تنها موظف است دیون واقعى خود را در آخرین فرصت گوشزد نماید و حق دارد وصیتى عادلانه که در اخبار حد آن مقدار ثلث تعبیر شده بنماید.