تبیان، دستیار زندگی
 احکام مسجد
احکام مسجد
احکام مسجد
پشت بام و سرداب و محراب مساجد جزء مسجد به حساب مي‌آيد مگر آنكه بدانيم يا اطمينان پيدا كنيم كه آن مكان جزء مسجد نيست ، همچنين ملحقات مسجد ، اگر به قصد اينكه جزء مسجد باشد به آن افزوده شده، حكم مسجد را داراست ، مثل مكاني كه در اثر توسعه به مسجد افزوده شده و به قصد اينكه جزء مسجد باشد آن را وقف نموده باشند.
احکام و آداب اعتکاف
احکام و آداب اعتکاف
احکام و آداب اعتکاف
اعتکاف که به خودی خود، عبادتی مستحبّ بوده و در برخی شرایط واجب می شود، عبارت است از: ماندن حداقل سه روز در مسجد جامع شهر یا روستا، به نیت تقرب جستن به خداوند متعال. برخی از شرایط صحت آن عبارت است از: ایمان، عقل، قصد قربت و روزه بودن در طول مدت آن.
اعتکاف چیست؟
اعتکاف چیست؟
اعتکاف چیست؟
اعتکاف در لغت به معنای اقامت کردن و ماندن در جایی و ملازم بودن با چیزی است، ولی در شرع اسلام، اقامت در مکانی مقدس به منظور تقرب جستن به خداوند متعال است
اعتکاف چیست؟
اعتکاف چیست؟
اعتکاف چیست؟
الف) رفتن به سرویس های بهداشتی متعلق به مسجد که در خارج از مسجد است در موارد زیر چه حکمی دارد؟ الف) برای حمام کردن ب) برای غسل مستحب ج) برای این که با وضو باشد د) وضو گرفتن برای خواندن قرآن یا نماز مستحبی هـ) برای شستن دندان ها و دست ها