تبیان، دستیار زندگی
آیا مسافرت در ماه رمضان اشکال دارد؟
آیا مسافرت در ماه رمضان اشکال دارد؟
آیا مسافرت در ماه رمضان اشکال دارد؟
یکی از گروه‌هایی که در ماه رمضان روزه برای آن‌ها واجب نیست، مسافران هستند. بسیار پیش‌آمده که در سفر، برای روزه‌داران مسائل و مصداق‌هایی پیش می‌آید که نمی‌دانند تکلیفشان چيست؛ مثلاً نمی‌دانند آيا می‌توان با مسافرت کردن از روزه فرار كرد يا اين كار گناه دارد؟ يا اينكه روزی كه سفرشان شروع می‌شود جزو مسافرت به‌حساب می‌آيد يا بايد در آن روز روزه‌ بگیرند؟
حکم شرعی روزه گرفتن برای سالمندان
حکم شرعی روزه گرفتن برای سالمندان
حکم شرعی روزه گرفتن برای سالمندان
کسی که بواسطه پیری نمی‌تواند روزه بگیرد، یا برای او مشقت (سختی زیاد) دارد، روزه بر او واجب نیست. ولی در صورت دوم (در صورت مشقت) باید برای هر روز یک مد که تقریبا ده سیر است (اکثر مراجع حدود750گرم) گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.
کی و چگونه برای روزه ماه رمضان نیت کنیم؟
کی و چگونه برای روزه ماه رمضان نیت کنیم؟
کی و چگونه برای روزه ماه رمضان نیت کنیم؟
نیت در روزه رشته ارتباطی همه دقایق و لحظه های مدت روزه را به هم وصل می‌کند، هر‌گاه روزه‌دار لحظه ای را به طور عمد، نیت خود را بشکند مثلا قصد کند که روزه‌اش را باطل نماید، روزه او باطل می‌شود، گر چه کاری که روزه را باطل می‌کنند انجام نداده باشد.