تبیان، دستیار زندگی
دوستان عزیز برای درست کردن این سنجاب شما احتیاج به یک کاغذ مربعی شکل دارید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سنجاب پرنده ی کاغذی

دوستان عزیز برای درست کردن این سنجاب شما احتیاج به یک کاغذ مربعی شکل دارید.

سنجاب پرنده ی کاغذی

1. کاغذ را دوبار به نصف در جهات نشان داده شده تا کنید و سپس تایش را باز کنید.

2. در امتداد نقطه چین کاغذ را تا کنید تا به خط مرکزی برسد.

3. دوباره کاغذ را در امتداد نقطه چین تا کنید تا به خط مرکزی برسد.

4. در این مرحله تاها را باز کنید.

5. کاغذ را در امتداد خطوط نقطه چین تا کنید.

6. کاغذ را دوباره در امتداد خطوط نقط چین به سمت بیرون تا کنید.

7. تاهای مرحله ی 5 و 6 را برای سمت راست کاغذ تکرار کنید.

8. کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت بالا تا کنید.

9. کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت بیرون تا کنید.

10. قسمت بالای کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت پایین تا کنید.

11. کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت بالا تا کنید.

12. در قسمت نشان داده شده یک تا بزنید و سپس تا را باز کنید. خط تا باید کاملاً مشخص باشد.

13.بخش فلش را باز کنید و سپس با دست روی آن بکشید که کاملاً صاف و تخت شود.

14. در امتداد نقطه چین کاغذ را به سمت بالا تا کنید.

15. کاغذ را برگردانید.

16. در امتداد نقطه چین کاغذ را تا کنید.

17. دوباره در امتدا نقطه چین کاغذ را تا کنید.

18. کاغذ را در امتداد نقطه چین به سمت بالا تا کنید.

19. حالا در این مرحله قسمت پایینی را از پشت به بیرون بکشید و مطابق نقطه چین تاها را انجام دهید. اول قسمت نقطه چین بزرگتر را به سمت بالا تا کنید و نقطه چین کوچکتر را به سمت پایین تا کنید.

20. در این مرحله سنجاب شما آماده است. فقط باید با یک ماژیک بینی و چشم برای سنجابتان بکشید.

سنجاب پرنده ی کاغذی

ترجمه:نعیمه درویشی

بخش کودک و نوجوان تبیان


مطالب مرتبط:

بادبزن چینی

اریگامی ماشین

اسب کاغذی

لاک پشت کاغذی

فیل حوله ای

قورباغه ی جهنده ی کاغذی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.