تبیان، دستیار زندگی
ماهیچه ها با کشیدن استخوان ها به این طرف و آن طرف، باعث حرکت شما می شوند. هر وقت می خندید یا گریه می کنید، حرف می زنید یا غذا می خورید، راه می روید یا جست و خیز می کنید، ماهیچه ها هستند که این همه کار را انجام می دهند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

من چگونه حرکت می کنم؟

من چگونه حرکت می کنم؟

ماهیچه ها با کشیدن استخوان ها به این طرف و آن طرف، باعث حرکت شما می شوند. هر وقت می خندید یا گریه می کنید، حرف می زنید یا غذا می خورید، راه می روید یا جست و خیز می کنید، ماهیچه ها هستند که این همه کار را انجام می دهند.

* هر ماهیچه تنها می تواند خودش را کوتاه تر کند؛ و به ماهیچه ی دیگری نیاز دارد تا آن را در جهت مخالف بکشد و دوباره دراز کند.

* بزرگ ترین ماهیچه ی شما ماهیچه ای است که روی آن می نشینید.

چرا آدم های نیرومند ماهیچه های بزرگ دارند؟

هر قدر ماهیچه ها را بیش تر به کار بریم، بزرگ تر و قوی تر می شوند. به همین خاطر است که زنان و مردان ورزشکار انواع نرمش های مختلف و دشوار را انجام می دهند.

* بسیاری از تنیس بازان در آن دستی که با آن راکت را می گیرند، ماهیچه های بزرگ تری دارند.

* برای این که استخوانی حرکت کند، ماهیچه باید کوتاه تر شود. این باعث می گردد تا استخوان به یک طرف کشیده شود. برای این که استخوان به جای اولش برگردد، ماهیچه ای دیگر کوتاه تر می شود. ماهیچه ها توسط رشته های سفید محکمی به نام زردپی به استخوان های شما متصل شده اند.

* این ماهیچه ها منقبض می شود تا بازوی شما را خم کند. وقتی این ماهیچه منقبض می شود، دست شما به صورت راست و مستقیم قرار می گیرد.

گرفتگی ماهیچه چیست؟

من چگونه حرکت می کنم؟

گرفتگی ماهیچه موقعی است که به طور ناگهانی ماهیچه ای سفت و دردناک می شود و خوب حرکت نمی کند، یعنی شما احساس می کنید که نمی توانید آن را حرکت دهید. هیچ کس دقیقاً نمی داند که چرا این حالت اتفاق می افتد؛ اما اگر آن قسمت دردناک را استراحت دهید، درد از بین می رود. مالش دادن آن هم موثر است.

ترجمه:مهدیه زمردکار

بخش کودک و نوجوان تبیان


مطالب مرتبط:

چرا پنگوئن‌ها دسته‌جمعی حركت می‌كنند؟

کشف قطب نما در مغز پروانه ها

شهاب سنگ چیست؟

از استخوان هایتان چه می دانید؟

گرما و انرژی خورشید

ستاره ات چه رنگی است

کوه ها آب می روند

در سر شما چه می گذرد؟

چگونه گیاهان از خودشان دفاع می کنند؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.