تبیان، دستیار زندگی
این کارگاه به منظور افزایش سطح آگاهی دانش آموزان رشته علوم تجربی، دبیران محترم و دانش جویان رشته زیست شناسی با مبانی علم زیست فناوری برگزار می شود. در این کارگاه کارآموزان، ابتدا با تاریخجه علم زیست فناوری و کاربرد آن در حوزه های مختلف، ازجمله پزشکی،...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کارگاه آشنائی با مبانی زیست فناوریآرشیو شد

( آماده سازی، الکتروفورز و مشاهده همزمان DNA)

کارگاه آشنائی با مبانی زیست فناوری

این کارگاه به منظور افزایش سطح آگاهی دانش آموزان رشته علوم تجربی، دبیران محترم و دانش جویان رشته زیست شناسی با مبانی علم زیست فناوری برگزار می شود. در این کارگاه کارآموزان، ابتدا با تاریخجه علم زیست فناوری و کاربرد آن در حوزه های مختلف، ازجمله پزشکی، صنعت ، حوزه قضایی و غیره آشنا خواهند شد  و سپس در بخش عملی با مراحل آماده سازی DNA ژنومی و مشاهده آن بر روی ژل آگارز در حین الکتروفورز آشنا خواهند شد. آزمایشات آنجام شده در این کارگاه در برگیرنده متداولترین و بنیادی ترین روش هایی است که امروزه در مطالعات زیست شناسی مولکولی بکار گرفته می شوند. لازم به ذکر است که این روش ها هماهنگ و منطبق با  مثال های موجود در کتب زیست شناسی دبیرستان است و به درک بهتر مبانی کاربردی زیست فناوری کمک خواهد نمود.

کارگاه آشنائی با مبانی زیست فناوری     کارگاه آشنائی با مبانی زیست فناوری

بخش تئوری

- تاریخچه علم زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

- معرفی مولکول زیستی DNA  و نقش آن در زیست فناوری

- مهندسی ژنتیک و روش های آن

- کاربرد زیست فناوری در پزشکی، صنعت ، علوم قضایی و ...

- تئوری آزمایش

کارگاه آشنائی با مبانی زیست فناوری

بخش عملی

این آزمایش از چهار مرحله اصلی تشکیل شده است.

الف:  استخراج و آماده سازی DNA

ب:   آماده سازی بافر الکتروفورز و  ساخت ژل آگارز 7/0 %

ج:   بارگیری نمونه های آماده شده در ژل غوطه ور در بافر

د:   الکتروفورز و مشاهده DNA

برنامه کارگاه:

تاریخ

زمان

برنامه

دوشنبه 21/06/1390

8 الی 9

بخش تئوری

9 الی 9.30

استراحت و پذیرایی

9.30 الی 11.30

کارگاه عملی

مکان: میدان فلسطین، پژوهش سرای دکتر کاظمی آشتیانی منطقه 6 تهران

دبیرخانه: 81202311

برآورد هزینه ها:

ضمنا هزینه ی میان وعده بر عهده ی تبیان می باشد.

عنوان کارگاه

ظرفیت گارگاه

هزینه شرکت در کارگاه دبیر (ریال)

هزینه شرکت در کارگاه دانش آموز (ریال)

آشنائی با مبانی زیست فناوری

( آماده سازی، الکتروفورز و مشاهده همزمان DNA)

20

230000

180000

مراحل ثبت نام:

1. تکمیل فرم ثبت نام

2. واریز هزینه شرکت در کارگاه با توجه به جدول فوق به شماره حساب سیبا (بانک ملی) 0101692812002 به نام موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

توجه: لطفا در انتخاب کارگاه و مبلغ پرداختی مربوط به آن دقت فرمایید. هزینه پرداخت شده قابل برگشت نخواهد بود.

بخش پروژه های دانش آموزی ، تهیه: الناز فطیر خورانی

تنظیم: نسرین صادقی