سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در زبان فارسی اگر بخواهیم دو جمله را به هم ربط بدهیم با (كه) ربط می دهیم اما اگردر انگلیسی بخواهیم دو جمله را به هم ربط بدهیم به جای كه از that استفاده می كنیم. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ربط دو جمله در زبان انگلیسی

یادگیری بهتر زبان انگلیسی

اهداف درس(Objectives):

- آشنایی با ربط دو جمله (merging of two sentences)

- آشنایی با to ,that,if,whether

 

شرح درس:

 

در زبان فارسی اگر بخواهیم دو جمله را به هم ربط بدهیم با (كه) ربط می دهیم اما اگردر انگلیسی بخواهیم دو جمله را به هم ربط بدهیم به جای كه از that استفاده می كنیم.

 

1- نکته اول:

مفعول+ فعل+فاعل+that +مفعول+فعل+فاعل

می دونم كه تو می آیی. I know that you come.

 

2- نکته دوم:

اگر فاعل جمله دوم با فاعل و یا مفعول جمله اول برابر یا هم خانواده باشد در این صورت مجموعه فاعل وthat جمله دوم حذف و به جای آن to می نشیند.

I want you that you go ------------- I want you to go

3- نکته سوم:

اگر جمله دوم ما منفی بود و فاعلش با فاعل و یا مفعول جمله اول هم خانواده بود یا برابر بود دراین صورت مجموعهthat و فاعل را و فعل كمكی منفی را برمی داریم و به جای آنnot to می گذاریم.

I want you that you don’t go. -----------I want you not to go.

 

4- نکته چهارم:

اگر جمله اول دارای یكی از افعال زیر باشد بعد از اینكه that و فاعل را حذف می كنیم to را هم حذف می كنیم .

ربط دو جمله در زبان انگلیسی

 

I let you that you go. ------ I let you to go ------- I let you go.

I make you that you be. -------- I make you to be ------ I make you be.

 

5- نکته پنجم:

اگر جمله اول ما دارای فعل حسی باشد در این صورت بعد از حذف مجموعه that و فعل هم خانواده فعل به صورت ing دار در می آید.

I see you that you go.------ I see you going

I saw you that you go.----- I saw you going

6- نکته ششم:

چنانچه جمله دوم با یکی از افعال کمکی سوالی شده باشد از حرف ربط if با whether استفاده می شود.

- I want to know

- Will Ali come?

- I want to know if Ali will come.

توجه:

جمله بعد از if یا whether از حالت سوالی خارج می شود.

- He knows.

- Will Ali come?

- He knows whether Ali will come or not.


تمرین:

1 – I hope ……they will arrive soon.

1) who

2) that

3) which

4) during

 

2-I asked him………me a letter.

1) to wirte

2)writing

3) wrote

4) written

 

3- . .................. it is sunny or rainy; we will go cycling this afternoon

1) whether          2) when                    3) while              4) as 


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: سمیرا بادامستانی

تنظیم: نوربخش

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین