تبیان، دستیار زندگی
ما جزیی از جهان هستی هستیم و زندگیمان تحت تاثیر همان قوانینی است که بر اجزای دیگر جهان هستی حکم فرماست. باید همانند دیگر اجزای طبیعت، به حفظ تعادل و توازن بپردازیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یادگیری اصول زندگی از طبیعت


ما جزیی از جهان هستی هستیم و زندگیمان تحت تاثیر همان قوانینی است که بر اجزای دیگر جهان هستی حکم فرماست. باید همانند دیگر اجزای طبیعت، به حفظ تعادل و توازن بپردازیم.


طبیعت

ما برای رشد و تکامل و بهبود یافتن، وقت صرف می کنیم. زندگیمان همواره در حال چرخش خواهد بود، زیرا این قانون کل جهان هستی است. ما نیز همانند تمام موجودات زنده دیگر، برای استراحت و تجدید قوا، به زمان نیاز داریم.

صرف وقت و زمان

طبیعت، همواره وقت صرف می کند. درختان بلوط عظیم و بزرگ، به طور سریع و ناگهانی بزرگ نمی شوند. آنها نیز برگ ها، شاخه ها و پوست خود را در مراحل بزرگ شدن از دست می دهند. الماس ها نیز در طول یک هفته تشکیل نمی شوند. هر چیز ارزشمند، زیبا و باشکوهی در کاینات، برای این چنین شدن، نیاز به زمان دارد.

بنابراین باید زمانی که به ارزیابی پیشرفت های خود می پردازیم، با خود مهربان تر باشیم. ایجاد اعتماد به نفس، ساختن یک بدن سالم و تندرست و یا طرز فکر و نگرشی مثبت، زمان می برد. ایجاد یک تجارت و کسب و کار ارزشمند و یا رسیدن به استقلال مالی، نیاز به زمان دارد. در جهان واقعی، موفقیت های لحظه ای و ناگهانی، بسیار کم به وجود می آیند.

عشق، چیزی رمانتیک و ناشی از احساسات و عواطف نیست. عشق، قدرت و توانایی و تعهد است.عشق، جرات و شجاعت است، و بیان این عبارات که «من می ترسم» یا «من تو را دوست دارم»، به شجاعت زیادی نیاز دارد

عشق و محبت

کمی درخصوص عشق و محبت، فکر کنید. چگونه یک فرد، در چند جمله، می تواند حق مطلب را در بیان عشق ادا می کند؟

آیا تا به حال متعجب شده اید و از خود پرسیده اید که چرا نوزادان را بسیار دوست داریم؟ ما نوزادان را دوست داریم، چون آنها بی غل و غش و ضعیف و حساس هستند. هنگامی که آنها آغوششان را باز می کنند و به چشمان ما نگاه می کنند، به ما می گویند" «ما را دوست داشته باشید. ما به شما نیاز داریم و نمی توانیم این عشق و محبت را به تنهایی به وجود آوریم.»

همان طور که بزرگ تر می شویم، بسیاری از ما تظاهر کنیم. تظاهر می کنیم و می گوییم: «حال من بسیار خوب است، من فردی محکم و پرطاقت هستم و از عهده همه کارها بر می آیم»، در حالی که ممکن است از درون، احساس ترس و وحشت و تنهای کنیم و نیازمند فردی باشیم که به حرف های ما گوش کند.

دیگران زمانی که ما صادق و راستگو و بی غل و غش هستیم، متوجه می شوند، به همین علت ما را دوست دارند. تنها در زمانی که تظاهر می کنیم که حال بسیار خوبی داریم، دچار مشکل می شویم.

عشق، چیزی رمانتیک و ناشی از احساسات و عواطف نیست. عشق، قدرت و توانایی و تعهد است.عشق، جرات و شجاعت است، و بیان این عبارات که «من می ترسم» یا «من تو را دوست دارم»، به شجاعت زیادی نیاز دارد.عشق، احترام و توجه نسبت به خود و دیگران است، لحظه ای که می گوییم «تو این کار را انجام بده، آن گاه من تو را دوست خواهم داشت» این، عشق نیست، بلکه زیرکی و زرنگی است.

عشق، جست و جوی خوبی ها و نیکی ها در افراد است. اگر ما بتوانیم دایم این کار را انجام دهیم، در این صورت، سعادت و خوشبختی ما تضمین می شود. چون زندگی ما، بازتابی از اعمال خود ماست، هر چه بیشتر، عشق و زیبایی را درک کنیم، به همان نسبت نیز، رشد و تکامل بیشتری می یابیم و شایستگی بیشتری پیدا می کنیم.

سایه درخت

استراحت و آسودگی

طبیعت، گاهی در استراحت به سر می برد. خاک به استراحت نیاز دارد، خرس ها و مارها به خواب زمستانی فرو می روند، حتی ماهی ها با چشمان باز به خواب می روند. ما می توانیم از این شیوه و رویکرد، درس بگیریم. ما به زمانی برای استراحت و تنفس، تجدید قوا، بررسی و بازنگری مجدد، تفکر و تعمق نیاز داریم.

اگر تصور می کنید باید همیشه سخت کار کنید، در این صورت، می توانید به همان شیوه زندگی کنید. اعتقاد و باور شما به این که هرگز نمی توانید استراحت کنید، حقیقت وجودی شما خواهد بود، مگر تا زمانی که به گونه ای دیگر و متفاوت تصمیم بگیرید.

هنگامی که استراحت را بخشی از شیوه زندگیمان قرار دهیم، در این صورت، مانند خاک، در زمان کار کردن، بسیار مفیدتر و موثرتر خواهیم شد. این عبارت را بگویید و تکرار کنید: «من باور دارم که ما همه به عنوان انسان، برای کار و عمل و فعالیت ساخته شده ایم.»

استراحت را به عنوان یک نیاز و ضرورت قرار دهید و نه به عنوان یک مقصود و هدف!

هنگامی که استراحت را بخشی از شیوه زندگیمان قرار دهیم، در این صورت، مانند خاک، در زمان کار کردن، بسیار مفیدتر و موثرتر خواهیم شد.

چرخش ها

همان طور که زمین به دور خورشید می چرخد و فصل ها می آیند، زندگی ما نیز باید در چرخش باشد. پس همواره اوقات آرام و راحت  دوران سخت و دشوار وجود دارد، همان طور که فصلی به دنبال فصلی دیگر می آید. یکی از مبارزه های بزرگ در زندگی، برخورد کردن با زمستان و از پس آن برآمدن در زمانی است که شما انتظار بهتر شدن دارید.

همه چیز بهتر خواهد شد و همواره بهتر می شود. مسئله این است که بسیاری از افراد، صحنه را ترک می کنند و تحمل گذشت زمان را ندارند و بسیار زود مایوس و ناامید می شوند.

بخش خانواده ایرانی تبیان


منبع : موفقیت

مقالات مرتبط :

آموختن رموز خوش بینی

گمرک اندیشه تان را مراقبت کنید

تصاویر زیبایی از پشتکار