تبیان، دستیار زندگی
نمايشگاه نوزدهم علمي ترين نمايشگاه قران پس از انقلاب است
نمايشگاه نوزدهم علمي ترين نمايشگاه قران پس از انقلاب است
نمايشگاه نوزدهم علمي ترين نمايشگاه قران پس از انقلاب است
رئيس نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم از برگزاري اين نمايشگاه از پنج‌شنبه 26 شعبان المعظم (6 مرداد) تا جمعه 26 رمضان المبارك (4 شهريور) خبر داد و گفت: نمايشگاه نوزدهم علمي ترين نمايشگاه قرآن پس از پيروزي انقلاب اسلامي است.