تبیان، دستیار زندگی
هنرهاي تجسمي در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن کريم
هنرهاي تجسمي در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن کريم
هنرهاي تجسمي در نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن کريم
بخش تجسمي نوزدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم با ارائه 203 اثر در رشته هاي نقاشي، خوشنويسي، پوستر ، نگارگري و سفال و سراميك،كتابت قرآن و نمايشگاه عكس برگزار شده است.