تبیان، دستیار زندگی
اارزش انسانی به بهای بدنی نیست تا امتیاز را در دیه‏ها ارزیابی كنیم. و برای ارزیابی انسان در اسلام، نباید به سراغ دیه رفت تا ما تفاوت زن و مرد را در دیه جست‏وجو كنیم؛ بلكه باید در آن‏جا كه سخن از ارتباط با ملك، وحی و امثال آنهاست، ارزش واقعی انسان را
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دیه زن در اسلام

دیه-

پرسش: چرا در اسلام دیه زن نصف دیه مرد است؟ 

پاسخ:  1. ارزش انسانی به بهای بدنی نیست تا امتیاز را در دیه ‏ها ارزیابی كنیم و برای ارزیابی انسان در اسلام، نباید به سراغ دیه رفت تا ما تفاوت زن و مرد را در دیه جست ‏و جو كنیم؛ بلكه باید در آن‏ جا كه سخن از ارتباط با ملك، وحی و امثال آنهاست، ارزش واقعی انسان را شناخت تا در نهایت دید كه در آن‏جا زن نیز سهمی دارد یا نه؟

مسئله دیه صرفاً یك امر اقتصادی است و ملاك ارزیابی انسان نیست و همچنان كه در شریعت برای سگ ـ اگر جزء درندگان نباشد ـ دیه تعیین شده است، برای تن انسان نیز دیه ای قائل شده است. دیه، یك حساب فقهی است و ارتباطی با اصول مذهب ندارد.

مهم ترین شخصیت های اسلامی با ساده ترین افراد از نظر دیه یكسان هستند. دیه مرجع تقلید، دیه یك انسان متخصص و دیه یك انسان مبتكر، با دیه یك كارگر ساده در اسلام یكی است. به دلیل این كه دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یك ابزار است.

2. از آن جا كه در مسائل اخلاقی هیچ امتیازی بین زن و مرد نیست و در مسئله دیه نیز جنبه خیر بودن مطرح نیست، و مربوط به جنبه بدنی است، و چون مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زن ها بازدهی اقتصادی دارند، دیه آنها نیز بیشتر است و این بدان معنا نیست كه از دید اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلكه تنها بعد جسمانی آن دو صنف لحاظ می ‏شود.

خیلی از مسائل دین اسلام، امور تعبدی به حساب می آیند. یعنی ما دلیل شخصی نمی توانیم برای آنها ذکر کنیم. مثلا اینکه چرا نماز صبح 2 رکعت است و یا اینکه چرا باید در وضو آب را از بالا به پایین اعضاء جاری نمود. و یا علت تفاوت معیار در دیه و ارث زن و مرد. اینها همه اموری هستند که عموماً از حکمت و علت آن مطلع نیستیم و صرفا چون از جانب خداوند متعال به ما ابلاغ شده، بدون چون و چرا آن را می پذیریم و بدان عمل می کنیم.

تنظیم: مرکز مشاوره