تبیان، دستیار زندگی
- شاهد احمدلو با ساخت فیلم « چند می گیری گریه کنی؟ » نشان داد که سینمای قصه گو را می شناسد. اگر در کارهای آینده اش، ابتکار به خرج دهد، می تواند موفق باشد. او باید به سمتی حرکت کند که خودش به یک سبک مشخص برسد، چرا که استعداد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نگاهی به فیلم « چند میگیری گریه کنی؟ »


- شاهد احمدلو با ساخت فیلم « چند می گیری گریه کنی؟ » نشان داد که سینمای قصه گو را می شناسد. اگر در کارهای آینده اش، ابتکار به خرج دهد، می تواند موفق باشد. او باید به سمتی حرکت کند که خودش به یک سبک مشخص برسد، چرا که استعداد این کار را دارد.

- وقتی به ساختار و موضوع این فیلم نگاه می کنیم، متوجه می شویم که شاهد احمدلو با ساخت فیلم « چند می گیری گریه کنی؟ » به دنبال جلب رضایت مخاطب عام بوده است. در واقع این قشر از مخاطب را مورد هدف قرار داده تا آنها را جذب کند.

- احمدلو استعداد بالقوه ای است که می تواند در آینده تبدیل به کارگردانی بالفعل در بدنه سینمای ما باشد. اما در مجموع فیلم « چند می گیری گریه کنی؟ » بیشتر به سمت کلیشه ها رفته بود و احمدلو به جای خلاقیت در ارائه یکسری نوگراییها یا ابداعات جدید از فیلم فارسی ها الگوبرداری کرده، حتی از نظر موضوع از یک فیلم قدیمی با عنوان « گدایان تهران » بهره برده بود.

- شاهد کارگردان جوان و با استعدادی است. بنابراین به جای این الگوبرداری ها می تواند به فکر خلاقیت در سینمای نوین باشد. البته توجه به مخاطب عام خوب است، چرا که این گونه فیلمسازان در سینمای ما کم هستند. اما باید از کلیشه ها دوری کند. فیلم « چند می گیری گریه کنی؟ » به عنوان نخستین تجربه برای احمدلو قدم خوبی بود.

- به لحاظ مضمون چیز نویی در این فیلم نیست، اما احمدلو نشان داد که سینمای قصه گو را می شناسد اگر در کارهای آینده اش ابتکار به خرج دهد، می تواند موفق باشد. او باید به سمتی حرکت کند که خودش به یک سبک مشخص برسد. البته استعداد این کار را دارد.

محمدتقی فهیم

لینک ها :

آلبوم تصاویر