تبیان، دستیار زندگی
پیپت در واقع لوله بسیار نازکی است که برای برداشتن و جا به جا کردن مقادیر بسیار کم مایع به کار می رود و در انواع پلاستیکی و شیشه ای ساخته می شود....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیپت

پیپت در واقع لوله بسیار نازکی است که برای برداشتن و جا به جا کردن مقادیر بسیار کم مایع به کار می رود و در انواع پلاستیکی و شیشه ای ساخته می شود.

پیپت

شکل: در شکل بالا دو پیپت مدرج یا ساده در سمت راست و دو پیپت حجمی یا حباب دار در سمت چپ دیده می شود.

پیپت یا پیپتور یک لوله نازک شیشه ای است که هر دو سر ان باز است اما روزنه یک سر آن به اندازه نوکِ یک قطره چکان باریک است. پیپت برای برداشتن و انتقال دادنِ مقادیر کم مایعات و محلولهای شیمیایی به کار می رود و معمولاً وقتی بخواهیم با دقت زیادی مقداری مایع را اندازه گیری کنیم. پیپت های شیشه ای دقیق ترین وسیله برای اندازه گیری و انتقال محلولها هستند و دقت آنها در حد میلی لیتر است. میکروپیپت وسیله ای پیچیده تر است که دقت آن در حد میکرولیتر (یک هزارم میلی لیتر) است. میکروپیپت یک مکنده قابل تنظیم همراه خود دارد که به کمک نوک های قابل تعویض به طور اتوماتیک می تواند مقدار بسیار کم و معینی را برداشت کند.

پیپت

شکل: میکروپیپت به همراه نوکِ قابل تعویضِ آن

پیپت معمولی

لوله ای است شیشه ای بسیار نازک که هر دو سر آن باز است. یک سرِ آن باریک تر است که به آن "نوکِ" پیپت می گوییم که مایع و محلول از همین قسمت وارد پیپت میشود. انتهای پیپت که به آن "دهانه" می گوییم گشاد تر است و به وسیله انگشت مهار می شود تا مانع بیرون ریختن مایع از آن شود. همچنین در صورت استفاده از بادکش برای وارد کردن محلول به پبپت، آن را به دهانه پیپت متصل می کنیم.

پیپت بر دو نوع است: 1- پیپت حجمی یا پیپت حباب دار و 2- پیپت ساده یا مدرًّج.

پیپت مدرج

یک لوله استوانه ای است که در طول آن به منظور نشان دادنِ مقدار محتویات آن درجه بندی شده است.

پیپن حجمی فقط یک خط به عنوان درجه دارد و در اندازه های مختلف مثلاً 10، 25، و 50 میلی لیتری وجود  دارد. هر گاه مقدار مایع به خط درجه برسد نشان دهنده آن است که مقدار مایع موجود در آن 10 یا 25 یا 50 میلی لیتر است. در وسط پیپت حجمی یک برآمدگی به شکل حباب وجود دارد که ظرفیت آن را افزایش می دهد.

پیپت ها را از مواد پلاستیکی هم می سازند که در بسیاری از موارد می تواند به جای پیپت شیشه ای مورد استفاده قرار گیرد.

پیپت

شکل: پیپت پاستور شیشه ای لوله ای شیشه ای است که نوک آ ن بسیار نازک شده است و برای برداشتن مقادیر بسیار کم مایعات مورد استفاده قرار می گیرد. وجود بادکش لاستیکی در سرِ پیپت پاستور ضروری نیست چون مایعات به محض تماس با نوک این نوع پیپت در اثر جاذبه ملکولی بین شیشه و آب یا به اصطلاح کششِ سطحی به داخلِ آن کشیده می شود.

پیپت

شکل: پیپت پاستورِ پلاستیکی مدرًّج

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: احمد آشتیانی

تنظیم: نسرین صادقی