تبیان، دستیار زندگی
عناصر هیدروژن و اكسیژن هر دو به شكل گاز در طبیعت وجود دارد و تركیب آنها منجر به تولید آب می شود. این مایع، حاصل فعالیت و تركیب دو گاز است. در حالی كه آب به هیچیك از اجزای متشكله خود شباهتی ندارد. بنابراین هر دستگاه تا زمانی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه خانواده ای دارید؟ (خانواده باز یا بسته(2))


عناصر هیدروژن و اكسیژن هر دو به شكل گاز در طبیعت وجود دارد و تركیب آنها منجر به تولید آب می شود. این مایع، حاصل فعالیت و تركیب دو گاز است. در حالی كه آب به هیچیك از اجزای متشكله خود شباهتی ندارد. بنابراین هر دستگاه تا زمانی جان دارد كه اجزای تركیب كننده برای جان دادن به آن وجود داشته باشند. زندگی خانوادگی به میزان بسیار زیادی به نظم آن بستگی دارد. ارزش فردی و نحوه ارتباط شما همراه با قواعد و اعتقاداتی كه دارید عناصر تشكیل دهنده نظام خانوادگی شما هستند. هرنظام كارآمد، مشتمل بر بخش هایی است از جمله:

- قصد یا هدف (در خانواده، هدف رشد افراد خانواده است)

- اجزاء اصلی (تمام اعضای خانواده)

- نظم (قواعد خانوادگی)

- وسیله ای برای شروع كار یا نظم (پیوند زناشویی)

- قدرت یا وسایل برای حفظ نیرو و فعالیت (در خانواده غذا، مسكن، عواطف و چگونگی ارتباطات این امكان را فراهم می كند)

- شیوه مقابله با تغییرات (قابلیت انعطاف و تغییرپذیری خانواده)

دو نوع نظام وجود دارد: باز و بسته. فرق اساسی بین این دو نوع نظام، واكنش خاص آنها در برابر تغییرات است.

- در نظام باز آمادگی برای تغییر وجود دارد، ولی در نظام بسته این آمادگی یا خیلی كم است یا اصلاً نیست و در برابر تغییر مقاومت می كند.

- نظام باز امكان انتخاب به وجود می آورد و ادامه حیاتش به برخورد موفق با واقعیت ها بستگی دارد. نظام بسته به حكم قانون و به وسیله فشار عمل می كند.

- نظام بسته براساس این اعتقادات شكل می گیرد كه: «انسان در بنیاد بد است و همواره باید تحت مراقبت باشد تا خوب شود. مناسبات باید با زور تنظیم شوند، فقط یك راه درست وجود دارد و فردی كه بیش از همه قدرت دارد آن را می شناسد.» پس ارزش فردی در مقایسه با قدرت در مقام پایین قرار می گیرد. اما در نظام باز ارزش فردی دارای بالاترین مقام است و قدرت وابسته به آن است. و از تغییر به عنوان یك امر طبیعی و مطلوب استقبال می شود و در صورت لزوم قوانین عوض می شوند.

- اگر نظام از نوع بسته باشد احتمالاً براساس مرگ - زندگی ، درست - نادرست عمل می كند. در حالی كه اگر نظام باز باشد احتمالاً براساس رشد، واقعیت و صمیمیت استوار خواهد بود.

- ارتباط همطراز و قواعد انسانی مشخصات یك نظام باز هستند كه برای افراد موجود در آن نظام، محیط رشد و نمو به وجود می آورند. ارتباط نامشخص و قوانین غیرانسانی نظام بسته ای را تشكیل می دهند كه در آن رشد به صورتی كند و با انحراف ظاهر می شود.

آدمیان نمی توانند در یك نظام بسته شكوفا شوند. حداكثر كاری كه می كنند این است كه «وجود» داشته باشند. در حالی كه وجود آدمی خواستار بیش از این است.

اگر بیشتر ارتباطات خانوادگی شما مانع رشد است، اگر قواعدتان غیرانسانی، پوشیده و براساس پنهان كاری و قدیمی است، احتمالاً نظام بسته در خانواده تان وجود دارد. اما اگر ارتباطات خانوادگی موجب رشدند و قواعد شما هم انسانی، آشكار و مطابق واقعیت روز است، شما یك نظام باز دارید. خانواده قطعاً جای آموختن، بالندگی و رشد است. برای دست یافتن به چنین هدفی و زنده دل بودن واقعی همواره باید در خانواده مشاهده و تغییر و تجدید شكل وجود داشته باشد و این موضوع فقط در نظام باز امكان پذیر است.

همشهری

لینک ها

نهاد خانواده

امام (ره) و خانواده

انسان، خانواده ، تربیت

نظام حیات خانواده در اسلام

مسائل و مشكلات قانونی در خانواده

مدیریت خانواده ، برنامه ای مدون برای زندگی

زندگی و رسوم خانواده های اروپایی در قرون گذشته

خانواده از خداوند اعتبار می گیرد

نقش خانواده در بهداشت روانی ( قسمت اول  )، ( قسمت دوم  )، ( قسمت سوم ) ، ( قسمت چهارم )

نقش ها و وظایف همسران در به وجود آوردن خانواده ای شاد و سالم ( قسمت اول  )، ( قسمت دوم ) ، ( قسمت سوم ) ، ( قسمت چهارم )، ( قسمت پنجم )

کتاب های « روان شناسی » ، « خانواده » و « متفرقه » در فروشگاه اینترنتی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.