تبیان، دستیار زندگی
انتشارات «عابد»، «مدرسه امام علی‌ابن‌ ابیطالب»، «بوستان کتاب»، «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، «مدرسه» و «قدیانی» به عنوان بهترین ناشران سال 1384 معرفی و تقدیر شدند. ناشران فعال در دو بخش کتا‌ب‌های کودک و نوجوان و بزرگ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ناشران منتخب سال 84 معرفی شدند

انتشارات «عابد»، «مدرسه امام علی‌ابن‌ ابیطالب»، «بوستان کتاب»، «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»، «مدرسه» و «قدیانی» به عنوان بهترین ناشران سال 1384 معرفی و تقدیر شدند.

ناشران فعال در دو بخش کتا‌ب‌های کودک و نوجوان و بزرگسال، در مراسم اختتامیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران معرفی و تقدیر شدند.

در این مراسم که صبح امروز در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب تهران برپا شد،‌ در بخش ناشران کودک و نوجوان، زیر شاخه «ناشران بخش خصوصی»، «کتاب‌های بنفشه انتشارات قدیانی» و در زیر شاخه «ناشران وابسطه به دستگاه‌های دولتی و عمومی» «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» و «انتشارت مدرسه»، مشترکا جایزه برتر را دریافت کردند.

در بخش «کتاب‌های بزرگسال» هم که سه زیر شاخه «ناشران بخش خصوصی بزرگسال تهران»، «ناشران بخش خصوصی بزرگسال شهرستان»‌ و «ناشران بخش دولتی و عمومی بزرگسال» دارد، در هر یک از این زیرشاخه به ترتیب «انتشارت عابد»،‌ «انتشارت مدرسه امام علی‌ابن‌ ابیطالب» و «انتشارت بوستان کتاب» به عنوان برگزیده معرفی و تقدیر شدند.

همچنین در بخش ناشران برتر داخلی نوید شیراز، افق، مؤسسه کارتوگرافی و در بخش خارجی؛ جان ویلی، الهادی، الکترونیک کامل رسانه پویا، برگزیده شدند.

منبع: کتاب¬نیوز