تبیان، دستیار زندگی
محرّک‏ترین کلمه، هدف‏مندی است؛ زندگی بدون آن پوچ است و هدف‏مندترین کلمه، موفقیت است؛ پس، پیش به سوی موفقیت!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گل‏واژه‏های ناب زندگی

زندگی گل


باشگاه کاربران: هرچه بیشتر با خود بیندیشی، هرگز به نتیجه‏ای غیر از این نمی‏رسی که زیباترین گل‏واژه‏های زندگی چیزی غیر از "عشق"،  "احترام"،  "محبت"، "امید"، "علم" و در آخر، "انتظار" باشد. پس زیاد با افکارت کلنجار نرو و همین‏ها را دریاب!


سازنده‏ترین کلمه، گذشت است؛ آن را تمرین کن

پرمعنی‏ترین کلمه، "ما"ست؛ آن را به کار بر

عمیق‏ترین کلمه، عشق است؛ به آن ارج بده

بی‏رحم‏ترین کلمه، تنفر است؛ با آن بازی نکن

خودخواهانه‏ترین کلمه، "من" است؛ از آن حذر کن

ناپایدارترین کلمه خشم است؛ آن را فرو بر

بازدارنده‏ترین کلمه، ترس است؛ با آن مقابله کن

بانشاط‏ترین کلمه، کار است؛ به آن بپرداز

پوچ‏ترین کلمه، طمع است؛ آن را بکش

سازنده‏ترین کلمه، صبر است؛ برای داشتنش دعا کن

روشن‏ترین کلمه، امید است؛ به آن امیدوار باش

ضعیف‏ترین کلمه، حسرت است؛ "حسرت‏کِش" نباش

تواناترین کلمه، دانش است؛ آن را فرا گیر

محکم‏ترین کلمه، پشت‏کار است؛ آن را داشته باش

سمّی‏ترین کلمه، شانس است؛ به امید آن نباش

لطیف‏ترین کلمه، لبخند است؛ آن را حفظ کن

ضروری‏ترین کلمه، تفاهم است؛ آن را ایجاد کن

سالم‏ترین کلمه، سلامتی است؛ به آن اهمیت بده

اصلی‏ترین کلمه، اعتماد است؛ به آن اعتماد کن

دوستانه‏ترین کلمه، رفاقت است؛ از آن سوءاستفاده نکن

زیباترین کلمه، راستی است؛ با آن روراست باش

زشت‏ترین کلمه، تمسخر است؛ دوست داری با تو چنین شود؟!

موقرترین کلمه، احترام است؛ برایش ارزش قائل شو

آرام‏ترین کلمه، آرامش است؛ آرامش را دریاب

عاقلانه‏ترین کلمه، احتیاط است؛ حواست را جمع کن

دست‏وپاگیرترین کلمه، محدودیت است؛ اجازه نده مانع پیشرفتت شود

سخت‏ترین کلمه، غیرممکن است؛ غیرممکن وجود ندارد

مخرب‏ترین کلمه، شتاب‏زدگی است؛ مواظب پل‏های پشت سرت باش

تاریک‏ترین کلمه، نادانی است؛ آن را با نور علم روشن کن

کشنده‏ترین کلمه، اضطراب است؛ آن را نادیده بگیر

صبورترین کلمه، انتظار است؛ منتظرش بمان

باارزش‏ترین کلمه، بخشش است؛ برای بخشش هیچ‏وقت دیر نیست

قشنگ‏ترین کلمه، خوش‏رویی است؛ راز زیبایی در آن نهفته است

رساترین کلمه، وفاداری است؛ بدان که "جمع"، همیشه بهتر از یک فرد بودن است

محرّک‏ترین کلمه، هدف‏مندی است؛ زندگی بدون آن پوچ است

و

هدف‏مندترین کلمه، موفقیت است؛ پس، پیش به سوی موفقیت!


باشگاه کاربران تبیان ـ اسالی از: SaeedTL