تبیان، دستیار زندگی
حسین‌ فاضلى‌ دونده‌ ماراتن، تیم‌ملى‌ کشورمان‌ را در آلمان‌ همراهى‌ مى‌کند. فاضلى‌ در این‌ باره‌ گفت: با حمایت‌هاى‌ صورت‌ گرفته‌ از سوى‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگى‌ و گردشگرى‌ قصد دارم‌ به‌ عنوان‌ سفیر صلح‌ و دوستى‌ میان‌ شهرهایى...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سفیر صلح‌ و دوستی ایران‌ در جام‌جهانى‌ مى‌دود


حسین‌ فاضلى‌ دونده‌ ماراتن، تیم‌ملى‌ کشورمان‌ را در آلمان‌ همراهى‌ مى‌کند. فاضلى‌ در این‌ باره‌ گفت: با حمایت‌هاى‌ صورت‌ گرفته‌ از سوى‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگى‌ و گردشگرى‌ قصد دارم‌ به‌ عنوان‌ سفیر صلح‌ و دوستى‌ میان‌ شهرهایى‌ که‌ تیم‌ملى‌ در آنجا مسابقه‌ دارد بدوم. فاضلى‌ که‌ پنجاه‌ سالگى‌ را پشت‌سر مى‌گذارد و 360 مدال‌ از مسابقات‌ داخلى‌ و خارجى‌ کسب‌ کرده،‌ در مورد زمان‌ خداحافظى‌ خود گفت: «هم‌اکنون‌ آمادگى‌ خوبى‌ دارم‌ و تا هنگامى‌ که‌ در مسابقات‌ جهانى‌ مقام‌ کسب‌ کنم‌ و سفیر شایسته‌اى‌ براى‌ کشورم‌ باشم‌ مى‌دوم».